Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 342.9:355.3.001.73

© Zagidulin R. A., 2007

An increasing role of science in improving the military law-express conditions of the army reforming

One of the basic trends in reforming of military structures the Russian Federation is improving the military law system. The article deals with the basic legal relations to be changed through legal regulation, ways and methods of research, scientific analysis and adoption of the military legislation at the present stage of developing civil society in Russia. Special attention is given to the role of University scientific communities.

References:

 1. Gosudarstvo i pravo. 2005. ¹ 1.
 2. Aktual`nye problemy pravovogo regulirovaniya material`nogo obespecheniya voennosluzhashchikh. M., 2006.
 3. Zagidulin R. A. Absolyutna ili otnositel`na nishcheta ofitserov // Zakon i pravo. 2006. ¹ 8.
 4. Zagidulin R. A. Voennaya militsiya, kakoy ey byt`? / Dep. V INION RAN
 5. Zagidulin R. A. Konstitutsionnye osnovy federal`nogo zakona "Ob al`ternativnoy grazhdanskoy sluzhbe" / Dep. v INION RAN ¹ 58322.
 6. Gavrilov YU. Gauptvakhta po evrostandartu // Rossiyskaya gazeta. 2006. sent`.
 7. Komendatury postroeny po ranzhiru // Nezavisimoe voennoe obozrenie. 2006. Sent.
 8. Federal`nyy zakon "O militsii" // Konsul`tant Plyus.
 9. Federal`nyy zakon "Ob operativno-rozysknoy deyatel`nosti" // Konsul`tant Plyus.
 10. Zagidulin R. A. Pravovye osnovy funktsionirovaniya silovykh struktur v grazhdanskom obshchestve Rossii. Habarovsk, 2001.
 11. Shadskaya M. V. Nravstvennyy oblik russkogo ofitsera / Voenno-istoricheskiy zhurnal. 2006. ¹ 8.

Download Download article (257.1 Kb)

—ontents —ontents