Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378: .001.76:316:37

© Kezin A. S., 2007

Innovatory education as a factor for social adaptation and mobility of a person in market conditions

The article deals with some theoretical approaches to analyzing the problems of professional adaptation and mobility of specialists. Through realistic explanation of using innovatory information technologies in the educational process the author shows the efficiency of their influence on professional adaptation and mobility of a person.

References:

  1. Sadovnichiy V. A. Vystuplenie na zasedanii Soveta Rossiyskogo soyuza rektorov // Ofitsial`nye dok. v obrazovanii. 2004. ¹ 19.
  2. Putin V. V. Vystuplenie na 8-m Vserossiyskom s"ezde Soyuza rektorov // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2006. ¹ 7.
  3. Sorokin P. A. Sotsial`naya mobil`nost`. Per. s angl. M. V. Sokolovoy; pod obshch. red. V. V. Sapova. M.; LVS, 2005.
  4. Abramov R. A. Professional`nyy kompleks v sotsial`noy strukture obshchestva // Sotsiol. issled. 2005. ¹ 1.
  5. YAdov V. A. Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya: Opisanie, ob"yasnenie, ponimanie sotsial`noy real`nosti. M., 1998.
  6. Vazina K. YA. Avtorskaya shkola "Samorazvitiya cheloveka": innovatsionnyy opyt. N. Novgorod, 1999.
  7. Kotlyarova I. O. Sistematizatsiya upravleniya innovatsiyami v obrazovatel`nom uchrezhdenii. Chelyabinsk, 1998.
  8. Klarin M. V. Innovatsiya v mirovoy pedagogike: obuchenie na osnove issledovaniya, igry i diskussii (analiz zarubezhnogo opyta). Riga, 1995.
  9. Nalivayko N. V. Filosofiya obrazovaniya v ontologicheskikh i ak-siologicheskikh aspektakh. // Filosofiya obrazovaniya. 2003. ¹ 7.

Download Download article (653.4 Kb)

—ontents —ontents