Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 339.13(043.3)

© Koblik S. V., 2006

Theoretical aspects of managing goods competitiveness

The author makes an attempt to show the process of managing competitive goods through combination of management solutions in management quality, price formation, service and brand. It will help to achieve stable competition advantages of goods and to determine the contents of basic functions of managing these elements.

References:

 1. Batra R. Reklamnyy menedzhment: Per. s angl. M.; SPb.; Kiev, 1999.
 2. Golubkov E. P. Marketingovye issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika. M., 2000.
 3. OShonessi Dzh. Konkurentnyy marketing: strategicheskiy pod-khod: Per. s angl.; Pod red. D. O. YAmpolskoy. SPb., 2002.
 4. Zaikin A. Kak sozdat silnyy brend // Marketing. 2001. ¹ 3.
 5. Kevin Leyn Keller. Formirovanie kapitala brenda na osnove potrebitelskikh predpochteniy // Marketing i marketingovye issledovaniya v Rossii. 2002. ¹ 3.
 6. Klassika marketinga / B. M. Enis i dr. SPb., 2001.
 7. Kulibanova V. V. Marketing: servisnaya deyatelnost. SPb., 2000.
 8. Lamben ZH. ZH. Menedzhment, orientirovannyy na rynok: Per. s angl.; Pod red. V. B. Kolchanova. SPb., 2004.
 9. Novatorov E. V. Kontseptualnye i metodologicheskie osnovy marketingovykh issledovaniy kachestva v sfere uslug // Marketing i marketingovye issledovaniya v Rossii. 2000. ¹ 5.
 10. Nepp Dueyn. Politika brenda: Per. s angl. SPb., 2003.
 11. Pesotskaya E. V. Marketing uslug. SPb., 2000.
 12. Tseny i tsenoobrazovanie: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. V. E. Esipova. SPb., 2000.
 13. Tsisar A. V. Loyalnost potrebiteley: osnovnye opredeleniya, metody izmereniya, sposoby upravleniya // Marketing i marketingovye issledovaniya. 2002. ¹ 5.

Download Download article (377.7 Kb)

—ontents —ontents