Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338:001.891.573

© Bulgakov V. K., Strigunov V. V., 2006

Optimal controlling the dynamics of the regional economic system under the set planning horizon

The problem of optimal controlling the dynamics of the regional economic system under the set horizon of planning is considered, solving the regional problem of optimum control and optimum trajectories corresponding them is given.

References:

  1. Bulgakov V. K., Strigunov V. V. Reshenie zadachi optimal`nogo upravleniya dinamikoy regional`noy ekonomicheskoy sistemy dlya konechnogo gorizonta planirovaniya // Vestnik TOGU. 2006. ¹ 1
  2. Bulgakov V. K., Strigunov V. V. Issledovanie odnoy matematicheskoy modeli makroekonomiki regiona RF, reshenie zadachi optimal`nogo upravleniya: Preprint ¹ 96 VTS DVO RAN. Habarovsk, 2006.
  3. Pontryagin L. S. Obyknovennye differentsial`nye uravneniya. M., 1982.
  4. Demidovich B. P., Maron I. A. Osnovy vychislitel`noy matematiki. M., 1960.
  5. Fikhtengol`ts G. M. Kurs differentsial`nogo i integral`nogo ischisleniya. T. 1. M., 1970.

Download Download article (588.3 Kb)

–°ontents –°ontents