Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.921.8(043)

© Eyrenkov O. Y., Ivakhnenko A. G., 2006

Developing a New Method of Turning Treatment for Polymeric Materials

The preliminary mechanical destruction method of a polymeric material superficial layer is submitted. The method generalizes the results of the lead researches on the basis of modeling representations of a polymeric material behavior at cutting.

References:

  1. Kabaldin YU. G. i dr. Matematicheskoe modelirovanie samoorganizuyushchikhsya protsessov v tekhnologicheskikh sistemakh obrabotki rezaniem. Vladivostok: Dal`nauka, 2000.
  2. Bartenev G. M. Prochnost` i mekhanizm razrusheniya polimerov. M.: Himiya, 1984.
  3. Pat. ¹ 2207937 RF Ustroystvo dlya predvaritel`noy obrabotki zagotovok iz plastmass / O. YU. Erenkov, S. A. Koval`chuk (RF).
  4. SHtuchnyy B. P. Mekhanicheskaya obrabotka plastmass: Spravochnik. M.: Mashinostroenie, 1987. 

Download Download article (267.7 Kb)

—ontents —ontents