Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 630*221.02 (571.62)

© Kovalev A. P., Kovalev V. A., Shmelev G. S., Matveeva A. G., 2005

Peculiarities and modern conditions of the forestry stock of the Sikhote-Alin region

The description of the Sikhote-Alin forest resources within the bounds of the basic forest formations is presented in the article. Operational peculiarities and appeal of tree species and wood plantations depending on steepness and exposure of slopes, vegetation conditions and accessibility for mechanical felling were displayed. The most optimal methods of felling were adjusted and offered for forest use in the exploited forests. It was also determined that using clear felling was not appropriate for Sikhote-Alin mountain forests.

References:

  1. Lesorastitel`noe rayonirovanie (metodicheskie i normativnye materialy) / A. S. SHeyngauz, A. A. Dorofeeva, D. F. Efremov, A. P. Sapozhnikov, L. L. Tsibukova. Habarovsk, 1985.
  2. SHeyngauz A. S., Karakin V. P., Tyukalov V. A. Lesnoy kompleks rossiyskogo Dal`nego Vostoka. Habarovsk-Vladivostok, 1996.
  3. Lesokhozyaystvennoe rayonirovanie Dal`nego Vostoka (normativno spravochnye materialy) / A. S. SHeyngauz, A. A. Dorofeeva, A. P. Sapozhnikov. Habarovsk, 1980.
  4. Chumin V. T. Elovye lesa // Lesa Dal`nego Vostoka. M., 1969.
  5. Solov`ev K. P. Kedrovo-shirokolistvennye lesa Dal`nego Vostoka i khozyaystvo v nikh. Habarovsk, 1958.
  6. Gukov G. V. Rekomendatsii po vedeniyu khozyaystva v listvinichnykh lesakh Sikhote-Alinya. Vladivostok, 1976.
  7. Rozenberg V. A. O rubkakh glavnogo pol`zovaniya v khvoynykh lesakh Sikhote-Alinya //Osnovy vedeniya khozyaystva v lesakh Sibiri. Krasnoyarsk, 1958. s. 14-17.
  8. Man`ko YU. I. Geograficheskie osobennosti lesoobrazovatel`nogo protsessa v temnokhvoynykh lesakh Dal`nego Vostoka // Lesovedenie, 1996. ¹2.
  9. Vasil`ev N. G. YAsenevye i il`movye lesa Sovetskogo Dal`nego Vostoka. M., 1979.
  10. Dobrynin A. P. Dubovye lesa Rossiyskogo Dal`nego Vostoka (biologiya, geografiya, proiskhozhdenie). Vladivostok, 2000.

Download Download article (500.3 Kb)

—ontents —ontents