Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 634. 0.36 (04)

© Lutsenko E. V., Ryabukhin P. B., Abramenko A. S., 2008

On the issue of efficient increase of logging machines

An effective estimation of operation of multioperational logging machines is possible in considering that operation and the operator activity as a whole system only. However, the interplay between man and logging machines is devoted too little attention. Still, the study of that interplay makes it possible to find new ways for an efficiency increase and, as a consequence, efficacy of the logging processes.

References:

  1. Sherifan T. B., Forrel U. R. Sistemy "chelovek - mashina": modeli obrabotki informatsii, upravleniya i prinyatiya resheniy chelovekom-operatorom. M., 1980.
  2. Kushlyaev V. F. Lesozagotovitel`nye mashiny manipulyatornogo tipa. M., 1981.
  3. Vakhrushev. V. I. Sostoyanie nekotorykh fiziologicheskikh funktsiy u rabotayushchikh na novoy lesozagotovitel`noy tekhnike v zimniy period v usloviyakh Severa // Gigiena truda i prof. zabolevaniya. 1976. ¹ 7.
  4. Lutsenko E. V. Funktsionirovanie lesosechnykh mashin v gornykh lesnykh massivakh Dal`nego Vostoka. Habarovsk, 2006.

Download Download article (304.5 Kb)

—ontents —ontents