Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 625.7.08-192

© Verigin Yu. A., Kulseitov Zh. O., Zhandarbekova A. M., 2008

Performance test for reliability of road building machines

The article considers the organizational items of the performance test for the reliability of road building machines, in particular single bucket front loaders TO-18A. The necessary conditions for information acquisition concerning machine reliability, plan selection, substantiation of the amount of sampling and also climatic and ground conditions for their exploitation are discussed.

References:

  1. Verigin YU. A., Gorobets V. P. Mekhanizatsiya  tekhnologicheskikh protsessov stroitel`stva. Barnaul, 2004.
  2. Verigin YU. A., Tolstenev S. V. Sinergeticheskie osnovy protsessov i tekhnologiy. Barnaul, 2007.
  3. Ostreykovskiy V. A. Teoriya nadezhnosti: Ucheb. dlya vuzov. M., 2003.
  4. RD. 50-690-89. Metodicheskie ukazaniya. Nadezhnost` v tekhnike. Metody otsenki pokazateley nadezhnosti po eksperimental`nym dannym. M., 1998.
  5. RTM 37.031.004-88. Nadezhnost` izdeliy avtomobilestroeniya. Sistema sbora i obrabotki informatsii. Edinyy klassifikator neispravnosti izdeliy avtomobilestroeniya. M., 1988.
  6. GOST 27.310-95. Nadezhnost` v tekhnike. Analiz vidov, posled-stviy i kritichnosti otkazov. Osnovnye polozheniya. M., 1995.
  7. Shor YA. B. Tablitsy dlya analiza i kontrolya nadezhnosti. M., 1968.
  8. Kul`seitov ZH. O. Rezul`taty otsenki ekspluatatsionnoy nadezhnosti gidromekhanicheskikh peredach dorozhno-stroitel`nykh mashin // Nauka i obrazovanie - vedushchiy faktor strategii Kazakhstan 2030. Karaganda, 2007. Vyp. 2.

Download Download article (259.1 Kb)

—ontents —ontents