Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 332.146:330.322

© Buzyrev V. V., Fedoseev I. V., 2008

Macro– and Micro-economic Approaches to Determine the Degree of Innovation Development

The contribution of scientific-engineering component into economic growth of our country during the studied period has been minimal. The analysis of the state of innovation processes in investment-constructional complex of Russia enables to reveal the basic problems, in particular the problems of methodology and account of innovation activities. European approach to innovation statistics differs greatly from that one accepted in Russia: the Europeans are interested not only in new technologies but mainly in the results of their application.

References:

  1. Kuteynikov A. A. Iskusstvo byt` novatorom: Mirovoy opyt "riskovogo biznesa". M., 1990.
  2. Prigozhin A. I. Novovvedeniya: stimuly i prepyatstviya (sotsial`nye problemy innovatiki) M., 1989.
  3. Rossiya v tsifrakh. M., 2007.
  4. Strizhkov S. N., Fedoseev I. V. Novye aspekty investitsionnykh protsessov na sovremennom etape // Integratsiya ekonomiki v sistemu mirokhozyaystvennykh svyazey 25-26 maya 1995 goda. SPb., 1995.
  5. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: issledovanie predprinimatel`skoy pribyli, protsenta i tsikla kon"yunktury. M, 1995.
  6. F. Foyn. Community Innovation Survey 2005/2006. Eurostat, Research and Development, Theme 9- 2/2007, s.15.

Download Download article (290.9 Kb)

Ñontents Ñontents