Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338:001.891.573

© Bulgakov V. K., Strigunov V. V., 2008

About Optimal Control and Optimal Paths of Regional Macroeconomics Dynamics on the Basis of Pontryagin’s Maximum Principle

On the basis of a Pontryagin’s maximum principle the theorem of optimal control in regional macroeconomics is proved. The boundary value problem for optimal paths of the phase and conjugate variables is formulated.

References:

  1. Bulgakov V. K., Strigunov V. V. Issledovanie odnoy matematiche-skoy modeli makroekonomiki regiona RF, reshenie zadachi optimal`nogo upravleniya. Habarovsk, 2006.
  2. Bulgakov V. K., Bulgakov O. V. Modelirovanie dinamiki obobshchayushchikh pokazateley razvitiya regional`nykh ekonomicheskikh sistem Rossii // Ekonomika i mat. metody. 2006. ¹ 1. T. 42.
  3. Matematicheskaya teoriya optimal`nykh protsessov / L. S. Pontryagin i dr. M., 1976.
  4. Pontryagin L. S. Izbrannye nauchnye trudy. M., 1988. T. II.

Download Download article (347.5 Kb)

Ñontents Ñontents