Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.(571.6)

© Kudinova N. T., Yarulin K. I., 2008

Sociological Analysis of Shadow Economic Activities: Problem Raising

The categories of “institute”, “institutionalization”, “institutional changes” do not have a single meaning in modern sociological theory. The process of market institutionalization in transitional economy is rather complicated and accompanied by the destruction of the existing institutes or by their inefficient functioning. During formation of market institutes informal institutes have a special role. The institutes of shadow economy are the most significant among the informal institutes. So the sociological analysis of shadow economy phenomenon becomes currently important.

References:

 1. Merkel` V., Kruassan A. Formal`nye i neformal`nye instituty v defektnykh demokratiyakh // Politicheskie issledovaniya. 2002. ¹ 2.
 2. Giddens E. Sotsial`nye instituty // Sotsis. 1994. ¹ 2.
 3. Fligstin N. Polya, vlast` i sotsial`nye navyki: kriticheskiy analiz novykh institutsional`nykh techeniy // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2001. T. 2.
 4. Kurs perekhodnoy ekonomiki / Pod red. L. I. Abalkina. M., 1997.
 5. Lebedeva N. N. Institutsional`naya ekonomika. Volgograd, 1999.
 6. Grebennikov V. G. Institutsionalizm kak metodologiya ekonomicheskoy nauki // Institutsional`naya ekonomika / Pod ruk. D. S. L`vova. M., 2001.
 7. Zotov V. V. Sistemnye funktsii ekonomiki v obshchestve: institutsional`nyy aspekt // Institutsional`naya ekonomika / Pod ruk. D. S. L`vova. M., 2001.
 8. Kleyner G. Osobennosti protsessov formirovaniya i evolyutsii sotsial`no-ekonomicheskikh institutov v Rossii: Preprint. M., 2001.
 9. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. M., 1984.
 10. Nort D. Instituty i ekonomicheskiy rost: istoricheskoe videnie // Tezis. 1993. Vyp. 2; Nort D. Instituty, institutsional`nye izme-neniya i funktsionirovanie ekonomiki. M., 1997.
 11. Inshakov O. V., Frolov D. P. Institutsionalizm v rossiyskoy ekonomicheskoy mysli (IX-XXI vv.): V 2 t. Volgograd, 2002. T. 1.
 12. Byusse S. Sotsial`nyy kapital i neformal`naya ekonomika // Mir Rossii. 2002. ¹ 2.
 13. Ryvkina R. V. Tenevizatsiya rossiyskogo obshchestva: prichiny i po-sledstviya // Sotsis. 2000. ¹ 12.
 14. Kosals L. YA., Ryvkina R. V. Stanovlenie institutov tenevoy ekonomiki v postsovetskoy Rossii // Sotsis. 2002. ¹ 4.
 15. Golovin S. D. O  klassifikatsii yavleniy tenevoy ekonomiki // Vestnik MGU. Ser. 6. Ekonomika. 1992. ¹ 1; Bolva N. V., Saliy V. V. Tenevaya ekonomika: soderzhanie, funktsii, tekhnologiya. Novosibirsk, 1998.
 16. Feige E. L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach // World Development. 1990. Vol. 18. ¹ 7.
 17. Boykov V. E. Nekriminal`naya tenevaya ekonomika: masshtaby razvitiya i vliyanie na massovoe soznanie(sotsiologicheskiy analiz // Sotsiologiya vlasti: Inform.-analit. byulleten`. 2001. ¹ 3.
 18. Giddens E. Devyat` tezisov o budushchem sotsiologii // THESIS. Teoriya i istoriya ekonomicheskikh i sotsial`nykh institutov i sistem. 1993. Zima. T. 1. Vyp. 1.

Download Download article (763 Kb)

Ñontents Ñontents