Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.2:330:316.001.25

© Galiullin D. L., 2008

Social Component of Economic Security

The article gives the theoretical generalization of some essential issues of methodology of economic security problems research. It allows to substantiate the necessity of critical re-comprehension of national interests, as well as the notion of economic security, its structure through correlation with social capital.

References:

  1. Shabanova M. A. Sotsioekonomika kak nauka i novaya uchebnaya distsiplina // Mir Rossii. 2006. ¹ 4.
  2. ZHukov A. Opyt transformatsii ekonomik stran SNG v kontekste rossiyskikh problem //Sotsial`no-ekonomicheskaya transformatsiya v stanakh SNG: dostizheniya i problemy (materialy mezhdunarodnoy konferentsii). M., 2004.
  3. K sozdaniyu institutsional`noy politicheskoy ekonomii /R. Buate i dr. // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2008. ¹ 3.
  4. Temple, J. Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD // J.F.Helliwell (ed.) The Contribution of Human and Social Capital to Sus-tained Economic Growth and Well-being: International Symposium Report, Human Resources Development Canada and OECD. - 2001
  5. Trunov I. Vozmeshchenie vreda zhertvam aviakatastrof // Zakonnost`. 2006. ¹ 12.
  6. YUrov A. P. Skol`ko stoit chelovecheskaya zhizn`? //Evraziya. Vesti.  2007. ¹ 2.
  7. Shabanova M. A. O vzaimosvyazi sotsial`noy i ekonomicheskoy politiki: sotsioekonomicheskaya perspektiva analiza // SPERO. 2007. ¹ 7.
  8. Shabanova M. A. Problema vystraivaniya rynka v "nerynochnoe" obshchestvo // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2005. ¹ 12.
  9. Shevyakov A. Sotsial`noe neravenstvo, bednost` i ekonomicheskiy rost // Obshchestvo i ekonomika. 2005. ¹ 3.

Download Download article (743.5 Kb)

—ontents —ontents