Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 336.71:353

© Shlyakhovoy A. Z., 2009

Cooperation of Business and Authorities in Realization of Regional Development Programs

While implementing regional development programs close organizational and fi-nancial cooperation of government authorities and credit institutions has great importance. The expansion of the opportunities in regional development mainly depends on the efficient system of motivation and support of business interest of creditors, established by local authorities.

Keywords: regional development programs, regional authority, credit institutions, system for creditor engagement, risks in implementing programs

References:

  1. Rykova I. N., Fisenko N. V. Rol` bankovskogo potentsiala bankovskoy siste-my v regional`noy ekonomike // Finansy i kredit. 2008. ¹ 21.
  2. Dorzhdeev A. V. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya regio-nal`noy ekonomiki // Finansy i kredit. 2008. ¹ 7.
  3. Otdel`nye pokazateli deyatel`nosti kreditnykh organizatsiy Habarovskogo kraya // Informatsionnye dannye GU TSB po Habarovskomu krayu. 2008.
  4. Pokazateli deyatel`nosti malogo biznesa Habarovskogo kraya // Informatsi-onnye dannye ministerstva ekonomicheskogo razvitiya i vneshnikh svyazey Habarov-skogo kraya. 2006.
  5. Informatsiya o dinamike predostavleniya bankami kreditov na priobretenie zhil`ya // Informatsionnye dannye ministerstva ekonomicheskogo razvitiya i vnesh-nikh svyazey Habarovskogo kraya. 2007.
  6. SHlyakhovoy A. Z., Goryunov A. P. Finansovo-kreditnyy sektor ekonomiki: re-gional`nyy dinamicheskiy aspekt. Habarovsk, 2008.

Download Download article (242.5 Kb)

—ontents —ontents