Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 331.47

© Evstratova A. A., Kalashnikova I. V., 2009

Renovation of Basic Production Assets at the Enterprises of Domestic Water Transport

The article considers the sources and ways of renovation of the basic production assets of river shipping companies, as nowadays the most important problem of domestic water transport is fleet ageing.

Keywords: water transport, sources of investments, renovation of the basic production assets, conversion, renovation, modernization

References:

  1. Osnovnye pokazateli transportnoy deyatel`nosti v Rossii. 2008: Stat. sb. / Rosstat. M., 2008.
  2. Kontseptsiya razvitiya vnutrennego vodnogo transporta Rossiyskoy Federatsii. Odobrena rasporyazheniem Pravitel`stva Rossiyskoy Federatsii ot 03.06.03 g. ¹ 909-r. // SZ Rossiyskoy Federatsii. 2003. ¹ 28.
  3. Transport v Rossii. 2007: Stat.sb. / Rosstat. M., 2007.
  4. Savitskaya  G. V. Analiz khozyaystvennoy deyatel`nosti predpriyatiya: Uchebnik. M., 2003.
  5. Grankov L. M. Indikator promyshlennogo razvitiya // Morskoy flot. 2007. ¹ 3.
  6. Efremov N. A. Netraditsionnye podkhody k obnovleniyu flota na vnutrennem vodnom transporte // Byulleten` transportnoy informatsii. 2003. ¹ 5.
  7. Kachestvennye usloviya obnovleniya flota obespechivaet Rossiyskiy Rechnoy Registr. Aktual`noe interv`yu // Transport Rossii. 2007. ¹ 15 (459).
  8. Efremov N. A. Konversiya sudov // Ekonomika Rossii: HHI vek. 2003. ¹ 13.

Download Download article (230.5 Kb)

—ontents —ontents