Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.1

© Leontieva E. O., Lidzar T. À., Fetisova E. N., 2009

Corruption in Structure of University’s Informal Spaces: Questions of the Theory and Methodology

Modern researches on corruption in education do not give sufficient attention to the theory, but the gathered empirical material requires some explanation. The authors try to substantiate the theoretical model of agents’ interactions in space of informal relations of a modern Russian higher educational institution, and show the place of corruption in it. Corruption is explained as continuation of in-formal relations on a market base. To substantiate the theoretical theses of the article the data of empirical researches, gathered by the authors in Khabarovsk universities, are used.

Keywords: informal relations, informal space, corruption, higher educational institution, higher education, rationality

References:

 1. Titaev K. D. Povsednevnost vuza: korruptsiya ili realnaya ekonomika? www.new.hse.ru/sites/lier2/default.aspx.
 2. Hallack J., Poisson M. Corrupt schools, corrupt universities: What can be done? / J. Hallack, M. Poisson; International Institute for Education Planning. Paris, 2007.
 3. Vysshee obrazovanie v Rossii: pravila i realnost / A. S. Zaborovskaya i dr. M., 2004.
 4. Galitskiy E. B., Levin M. I. Korruptsiya v sisteme obrazovaniya // Ekonomicheskiy vestnik perekhodnoy ekonomiki. 2004. ¹ 2.
 5. Korruptsiya v sisteme obrazovaniya // Informatsionnyy byulleten M., 2004.
 6. Antikorruptsionnaya politika: Uchebnoe posobie / Pod red. G. A. Satarova. M., 2004.
 7. Shleifer A., Vishny R. Corruption / A/ Shleifer, R. Vishny // The Quarterly Journal of Economics. 1993. V.108.
 8. Yang  R. Corruption in Chinas higher education: a malignant tumor / R. Yang  // International Higher Education. 2005. No. 39 (Spring) - Boston: Boston College Center for International Higher Education, 2005.
 9. Barsukova S. YU. Razgovor pro "ten", ne navodya ten na pleten. Retsenziya na knigu: YU. V. Latov, S. N. Kovaliov "Tenevaya ekonomika: Uchebnoe posobie dlya vuzov (M., 2006)" // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2008. T. 9. ¹ 1.
 10. SHmakov A. V. Korruptsiya v obrazovatelnykh uchrezhdeniyakh // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. T. 5. ¹ 4.
 11. Leonteva E. O. Korruptsiya v vuze kak prodolzhenie neformalnykh otnosheniy na rynochnoy osnove: vidy, formy, raznoobrazie // Sotsialno-politicheskie protsessy na Dalnem Vostoke Rossii / Pod red. L. E. Blyakhera. Habarovsk, 2007. Vyp. 3.
 12. Leonteva E. O. Obrazovanie s iznanki: opyt pilotazhnogo issledovaniya tenevykh otnosheniy v vuze // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2004. ¹ 12.
 13. Satarov G. A. Korruptsiya i perekhodnaya ekonomika // Transition. Ekonomicheskiy vestnik perekhodnoy ekonomiki. 2004. ¹ 2.

Download Download article (357.5 Kb)

Ñontents Ñontents