Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 504.06 (571.62)

© Debelaya I. D., Kocherezhko E. A., 2009

The Geoecological Analysis as a New Effective Method of Assessment of the Ecological Condition of the Territory in Areas of Mineral Resources Mining

The article reveals the peculiarities of geoecological analysis – the new effective method of assessment of the ecological condition of the territory in different rates. The algorithm of conducting EGA in areas of mineral resources mining was worked out on the basis of a geoecological problematic (situational) approach. The offered methodological way has been used for the first time at the “Urgalskaya” mine.

Keywords: geoecological analysis, ecological condition of the territory, ecological problem, ecological situation, underground coal mining

References:

  1. Preobrazhenskiy V. S. Sut` i formy proyavleniya geoekologicheskikh predstav-leniy v otechestvennoy nauke // Izv. RAN. Ser. geogr. 1992. ¹ 4.
  2. Mil`kov F. N. Geoekologiya i ekogeografiya: soderzhanie i perspektivy razvi-tiya // Izv. Ran. Ser. geogr. 1997. ¹ 3.
  3. Zaikanov V. G., Minakova T. B. Geoekologicheskaya otsenka territorii. M., 2005.
  4. Pozdeev V. B. Stanovlenie i sovremennoe sostoyanie geoekologii. Smolensk, 2004.
  5. Kochurov B. I. Razvitie geoekologicheskikh terminov i ponyatiy // Problemy re-gional`noy ekologii. 2000. ¹ 3.
  6. Grin A. M., Klyuev N. N., Mukhina L. I. Geoekologicheskiy analiz // Izv. AN SSSR. Ser. geogr. 1995. ¹ 1.
  7. Debelaya I. D., Kocherezhko E. A. K metodike issledovaniya geoekologicheskikh problem v rayonakh ugledobychi (na primere shakhty "Urgal`skaya") // Regiony novogo osvoeniya: ekologicheskie problemy, puti resheniya: materialy nauch.-prakt. konf. Habarovsk, 2008.
  8. Mirzekhanova Z. G., Debelaya I. D., Bulgakov V. A. Tendentsii izmeneniya geoeko-logicheskoy obstanovki v Habarovskom krae // Geografiya i prirodnye resursy. 2003. ¹ 1.

Download Download article (187.8 Kb)

Сontents Сontents