Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 681.324.06

© Burkov S. M., 2009

Parameters of Telecommunication Systems with Stage-by-Stage Development

In the present work the technique for the analysis of the state and development of telecommunication systems is considered. The technique, for a special case, is used to determine the parameters for the process of stage-by-stage formation of a regional base network.

Keywords: Information telecommunication network, stage-by-stage systems development, multitude of states, steady mode, resource potential

References:

  1. Ivanchenko S. N., Burkov S. M., Mazur A. I. Itogi deyatel`nosti i perspektivy razvitiya Habarovskogo kraevogo tsentra novykh informatsionnykh tekhnologiy: nauchnyy al`manakh "K 15-letiyu informatizatsii obrazovaniya Rossii na baze tsen-trov TSNIT" / pod red. A. N.Tikhonova, V. P. Kulagina, L. A. Krukier, I. G. Igolki-noy. Rostov, 2006.
  2. Problemy poetapnogo vnedreniya IKT v sfere obrazovaniya na primere Ha-barovskoy kraevoy obrazovatel`noy informatsionnoy seti: sb. dok. konferentsii "Elektronnaya Rossiya na Dal`nem Vostoke" / A. I. Mazur, S. M. Burkov, A. V. Men-del`, V. D. Tereshchenko. Vladivostok, 2007.
  3. Razvitie arkhitektury i servisov Habarovskoy kraevoy obrazovatel`noy informatsionnoy seti:  Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazova-nii Habarovskogo kraya - 2008: opyt, problemy i perspektivy: materialy VI krae-voy nauchno-prakticheskoy konferentsii; pod obshch. red. T. S. Krakhmalevoy, N. G. Fleyder. / S. M. Burkov, V. A. Bertenev, N. N. Mazanik, A. I. Mazur, A. V. Mendel`, V. D. Tereshchenko. Habarovsk, 2008.
  4. Aktivnost` pol`zovateley Habarovskoy kraevoy obrazovatel`noy informatsionnoy seti (HKOIS): trudy XV Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii "Telematika 2008". T. 1 / S. M. Burkov, V. A. Bertenev, E. A. Mazur, D. V. Savenkov. SPb., 2008.
  5. Regional`naya obrazovatel`naya informatsionnaya set`: problemy upravleniya i razvitiya. Informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii i nauchnoy deyatel`nosti: materialy konferentsii / S. M. Burkov, A. I. Mazur, N. N. Mazanik, A. V. Mendel`, V. D. Tereshchenko. Habarovsk, 2008.

Download Download article (334.7 Kb)

—ontents —ontents