Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 004.93

© V.V. Zhukovsky, S.V. Sai, 2009

Method of improvement of fingerprint image quality

The basic algorithm of enhancing fingerprint image quality is analyzed. Its shortcomings are shown and an alternative means for the improvement of the image quality is given which uses the image coefficient method.

Keywords: biometrics, fingerprint, filtering, gradient image, reflection coefficient

References:

  1. Pyt`ev YU. P., Semin A. V. O bystrom algoritme morfologicheskogo analiza // Doklady H Vserossiyskoy konferentsii "Matematicheskie metody raspoznavaniya obrazov". M., 2001.
  2. Maltoni D. Handbook of Fingerprint Recognition // New York, 2003.
  3. Duda Z., Hart P. Raspoznavanie obrazov i analiz stsen. M., 1976.
  4. Soyfera V. A. Metody komp`yuternoy obrabotki izobrazheniy. M., 2003.
  5. Gonsales R. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy. M., 2005.
  6. Pereguda E .S., Say S. V. Metody sokrashcheniya ob"ema vychisleniy v algorit-makh fraktal`nogo szhatiya izobrazheniy // Vestnik TOGU. 2006. ¹ 1.

Download Download article (2236.5 Kb)

—ontents —ontents