Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 330.138.15: 330.3: 330.5

© V.I.Kulik, I.V.Kulik, 2009

Economical comparison of two production-technological variants

Authors provide a profound analysis to the standard expression of expenses , which is used when one makes comparison of efficiency for various new technique varieties (or various variants of production). We treat the well-known concept “payback time of additional capital investments” in our own way. Mathematical functions among various economic concepts used in this case are proposed.

Keywords: capital cost, means of labor, raw and additional materials, payback time, live labor, product, cost price

References:

  1. Marks K. Kapital. T. 2. M., 1978.
  2. Ekonomika mashinostroitel`noy promyshlennosti / pod red. I. M. Razumova, A. D. Emel`yanova, M. N. Demchenko: uchebnik. M., 1973.
  3. Kulik V. I. Trud i kapital (Struktura rabochego dnya i dva podrazdeleniya ob-shchestvennogo proizvodstva). Habarovsk, 1997.
  4. Kulik V. I., Kulik I. V. Stoimostnyy iznos sredstv truda. Organizatsionno-ekonomicheskie i strukturno-tekhnologicheskie problemy povysheniya effektivnosti khozyaystvovaniya: sb. materialov. CH. 1. Penza, 1998.
  5. Kulik V. I., Kulik I. V. O dvizhenii produkta i ego stoimosti, o sostavnykh chastyakh stoimosti lyubogo tovarnogo produkta // Vestnik HGAEP. 2003. ¹ 4 (14).
  6. Kulik V. I. Kulik I. V. Struktura rabochego dnya, produkta, stoimosti produk-ta: ekonomicheskiy i sotsial`no-politicheskiy aspekty // Vestnik HGAEP. 2006. ¹ 6.
  7. Kulik V., Kulik I. Obrashchenie osnovnogo kapitala // Vestnik HGAEP. 2008. ¹ 6.
  8. Metodika inzhenernykh raschiotov obosnovaniya i sravnitel`noy otsenki pro-gressivnosti i ekonomicheskoy effektivnosti novoy tekhniki (pervaya redaktsiya). M., 1973.

Download Download article (476.4 Kb)

Ńontents Ńontents