Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 678:624.011.78:001.891.573:66.01

© Zakharychev S.P., Ivanov V.A., Otmahkov D.V.,Avdeyev V.A., Manakov V.M., 2010

Effect of Technological Conditions of Winding on Properties of Polymeric Composite Materials

The use of prestressed reinforced materials significantly improves physico-mechanical and other qualitative parameters of antifriction polymeric composite materials (PCMs) being used in friction units of various machines. The properties of PCMs are defined not only by the composition of compounds, but also technological conditions in forming internal materials structure.

Keywords: polymeric composite material, cotton fabric, winding

References:

1. Ivanov V. A., Ri Hosen. Progressivnye samosmazyvayushchiesya materialy na osnove epoksidoftoroplastov dlya tribotekhnicheskikh sistem. Vladivostok; Haba-rovsk, 2000.
2. Zakharychev S. P., Ivanov V. A. Razrabotka ustanovki radial`noy namotki dlya izgotovleniya armirovannykh polimernykh kompozitsionnykh materialov // Vestnik TOGU. 2008. ¹ 1(8).
3. Kompozitsionnye materialy: spravochnik / pod red. D. M. Karpinosa. Kiev, 1985.
4. Adler YU. P., Markova E. V., Granovskiy YU. V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal`nykh usloviy. M., 1976.

Download Download article (385.9 Kb)

Ñontents Ñontents