Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.46:368

© Filatova O.A., 2010

Correction of the Conceptual Apparatus in an Effort to Standardize Risk-Management in Insurance Activities

The author presents her point of view concerning correction of the conceptual apparatus of risk-management. This is caused by necessity to unify the terminology in order to make it unequivocally understandable by all experts, and also to disclose the essence of concepts.

Keywords: risk, insurance risk, danger, threat, damage, risk event, risk-management

References:

1.         Vishnyakov YA. D., Radaev N. N. Obshchaya teoriya riskov. M., 2007.
2.         Volkov V. YU. Sovremennye ugrozy i sistema obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v pogranichnom prostranstve [Elektronnyy resurs]. Rezhim dos-tupa: www.meli.ru/e-magazine/vipusk_3/29_ 3v _volkov.doc.
3.         GOST R 51897-2002 : Menedzhment riska. Terminy i opredeleniya. M., 2002.
4.         Ershov V. F. Biznes-proektirovanie. SPb., 2005.
5.         Zubarev A. E., Gasanov E. A., Gasanov M. A. Faktory ekonomicheskogo rosta predpriyatiy v usloviyakh globalizatsii ekonomiki // Vestnik Tikhookeanskogo gosu-darstvennogo universiteta. 2008. ¹ 2(9).
6.         Kotlobovskiy I. B., Shestakov D. A. Razvitie standartizatsii v oblasti upravleniya riskami // Strakhovoe delo. 2008. ¹ 7.
7.         Malashikhina N. N., Belokrylova O. S. Risk-menedzhment. Rostov n/D, 2004.
8.         Menedzhment riska v rabochem proekte standarta ISO 31000 // Mir standar-tov. 2007. ¹ 1(12).
9.         Shapkin A. S. Ekonomicheskie i finansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel` investitsiy. M., 2003.

Download Download article (222.8 Kb)

Ñontents Ñontents