Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.334

© Grigoriev V.N., 2010

Methodology of Ensuring Security of the Russian Federation Frontiers

One of the actual problems of development of frontier bodies of Federal Security Service of Russia as a law-enforcement frontier structure is lack of paradigm of ensuring security of the RF frontier area. In connection with changing internal, foreign-policy, economic and other conditions the reform measures are carried out in frontier bodies. One of the main goals of the reform is formation of system of ensuring security of the Russian frontiers.

Keywords: country, state, control system, system of ensuring security of frontiers, guarding, protection, frontier, localization of threats to security

References:

1. Davydov A. A. Sistemnyy podkhod v sotsiologii: novye napravleniya, teorii i metody analiza sotsial`nykh sistem. M., 2005.
2. Zinov`ev A. A. Na puti k sverkhobshchestvu. M., 2000.
3. Kondrashin I. I. Dialektika materii: sistemnyy podkhod k osnovam filoso-fii. M., 1996.
4. Arnol`d V. I. Teoriya katastrof. M., 1990.
5. Volobuev S. V. Filosofiya bezopasnosti sotsiotekhnicheskikh sistem: informa-tsionnye aspekty. M., 2004.
6. Shatrov V. A. Issledovanie gruppovykh zashchitnykh mekhanizmov // Psikhologi-cheskiy zhurnal. 2001. ¹ 1.
7. Nachalo HHI veka - v atmosfere nedoveriya // Zarubezhnoe voennoe obozrenie. 2007. ¹ 1.
8. The National Strategy for Homeland Security, Office of Homeland Security // July. 2002.
9. Homeland Security Budget in brief, Fiscal // Year 2005.
10. Osnovy zashchity i okhrany gosudarstvennoy granitsy Rossiyskoy Federatsii / D. L. Galiullin, V. A. Sukharev, V. P. Vlasov, V. I Savin. Habarovsk, 2008.
11. Gareev M. A. Rossiya dolzhna snova stat` velikoy derzhavoy // VPK. 2008. ¹ 2 (218).
12. Slovar` po filosofii. M., 1979.
13. Anisimov O. S. Strategiya i strategicheskoe myshlenie. M., 1999.

Download Download article (213.4 Kb)

Ñontents Ñontents