Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 519.21, 519.24, 62-529

© E. V. Karachanskaya, 2011

CONSTRUCTION OF PROGRAM CONTROL WITH PROBABILITY ONE FOR A DYNAMICAL SYSTEM WITH POISSON PERTURBATIONS

The article considers the construction method of program control with probability one for a dynamic system that features Poisson pertubations.

Keywords: the first integral of the CDS, non-central Poisson measure, program control, automorphic function

References:

  1. Doobko V. A. Pervyy integral sistemy stokhasticheskikh differentsialnykh uravneniy: priprint. -  Kiev : AN USSR, In-t matematiki, 1978. - 22 s.
  2. Doobko V. A. Voprosy teorii i primeneniya stokhasticheskikh differentsialnykh uravneniy. - Vladivostok: DVO AN SSSR, 1989. - 185 c.
  3. Doobko V. A. Otkrytye evolyutsioniruyushchie sistemy. // "Vidkriti evolyutsionuyuchi sistemi" mizhnar. nauk.-prakt. konf. (2002, Kiyv) Persha mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya "Vidkriti evolyutsionuyuchi sistemi" (26-27 kvit. 2002 r.) (Dodatok). K., VNZ VMURoL, 2002. - S. 14-31.
  4. Doobko V. A. Problema invariantnosti i algoritm poctroeniya mnozhestva avtomorfnykh preobrazovaniy dlya zadannoy funktsii. // "Vidkriti evolyutsionuyuchi sistemi" mizhnar. nauk.-prakt. konf. (II; 2003, Kiyv) Persha mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya "Vidkriti evolyutsionuyuchi sistemi" (1-30 grudnya 2003 r.) -  Tom II, K., VNZ VMURoL, 2004. - S. 66-68.
  5. Gikhman I.I., Skorokhod A.V. Stokhasticheskie differentsialnye uravneniya. Kiev: Nauk. Dumka, 1968. -  354 s.
  6. V poiskakh skrytogo poryadka (Metodologicheskie problemy izucheniya regiona) / V. A. Doobko, F. N. Ryanskiy, E. M. Soroko, V. N. Sholpo, V. V. Yushmanov. - Vladivostok : Dalnauka, 1995. - 118 s.
  7. Chalykh E. V. Postroenie mnozhestva programmnykh upravleniy s veroyatnost`yu 1 dlya odnogo klassa stokhasticheskikh sistem // Avtomatika i telemekhanika. - 2009.  T. 70,  ¹8. - S. 110-122.

Download Download article (253.8 Kb)

Ñontents Ñontents