Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 630*221.0:630*308(571.6)

© A. P. Kovalev, P. B. Ryabuhin, V. A. Kovalev, A. Yu. Alekseenko, 2011

THE NEED FOR THE CROSSOVER TO THE SUSTAINABLE AND INEXHAUSTIBLE USE OF THE FAR EASTERN FORESTS

The concept of crossover to inexhaustible forest use in the Far East is proposed. Estimations of conditions and dynamics of wood resources in the region are given. The basic features, due to which forest fund is progressively deteriorating, are determined, and the most important priorities of rational logging are delineated.

Keywords: inexhaustible forest use, mountain forests, round-wood harvesting, forest fund.

References:

  1. Kovalev A. P. Ekologo-lesovodstvennye osnovy rubok v lesakh Dalnego Vos-toka. - Habarovsk: FGU "DalNIILH", 2004.
  2. SHeyngauz A. S. Lesnoe khozyaystvo i sistema prirodopolzovaniya Dalnego Vostoka // Geografiya i prirodnye resursy. - 1980. - ¹ 1.
  3. Brezinskaya L. V. Nekotorye zakonomernosti formirovaniya poter drevesiny na lesosekakh // Lesnaya taksatsiya i lesoustroystvo. - Krasnoyarsk: KPI, 1990.
  4. Gerts E. F. Otsenka tekhnologii lesopolzovaniya na lesosechnykh rabotakh. - Ekaterinburg: Ural. gos. lesotekhn. un-t, 2003.
  5. Rezanov V. K., Rezanov K. V. Investitsionnaya privlekatelnost lesnogo kompleksa: otsenka i upravlenie. - Habarovsk: Izd-vo Hab. gos. tekhn. un-ta, 2003.
  6. Ryabukhin P. B. i dr. Lesozagotovka na Dalnem Vostoke - sostoyanie i perspek-tivy. - Habarovsk: FGU "DalNIILH", 2010.


Download Download article (1127.4 Kb)

Ñontents Ñontents