Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.342.5

© Li Lanjun, 2011

MODERN APPROACHES TO STUDY OF SOCIAL STRATIFICATION IN CHINA

Changes in social stratification of today’s China became the basis for the core transformation of social structure. In this article the main approaches to stratification processes in the modern Chinese society are analyzed and the main characteristics and features of the strata are revealed.

Keywords: social stratification, social structure, social class

References:

  1. Danday CHzhungo shekhuey tszetsen yantszyu baogao (Doklad ob issledovanii sotsialnykh sloev sovremennogo Kitaya) / Pod red. Lu Syuei. - Pekin: Shekhuey kesyue vensyuech chubanshe, 2002.
  2. Syushen YAn. Vseobshchiy analiz struktury sloev v sovremennom Kitae. [Elek-tronnyy resurs]. Tochka dostupa: SEV/o, http: www.da-iun.com.cn/jieceng.html. 2003. - 3-10.
  3. Sinyaya kniga razvitiya kitayskogo obshchestva v 2010 g. - Pekin, 2010.
  4. Sotsialnye kharakteristiki Sankt-Peterburga i Shankhaya v nachale XXI veka. - M.: Institut sotsiologii RAN, 2010.

Download Download article (156.8 Kb)

Ñontents Ñontents