Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.9:658.5:331.1:336.2:911.3(47

© A. Yu. Grekov, 2011

THE TERMS OF PROTESTS IN THE USSR IN THE EARLY 1920.

The level of socio-economic well-being has always had a significant impact on the political sympathies and antipathies of the population to the authorities. With the improvement of public-private relationships, regardless of form of government, this criterion has increasingly become essential. This article studies conditions for protests of workers and peasants in the USSR and the Russian Far East in the early 1920’s, as well as reveals their rooted socio-economic basis in the young Soviet state policy.

Keywords: new economic policy, the Chief Political Administration, the antisoviet speech, strikes, industrial and agricultural decline, the food tax, “red gangsterism”

References:

 1. Kantor YU. Z. Voyna i mir Tukhachevskogo. M.: Izdatelskiy dom "Ogonek"; "Vremya", 2005. S. 219.
 2. 15 noyabrya 1923 goda Postanovleniem VTSIK GPU NKVD RSFSR preobrazovano v Obedinionnoe gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie (OGPU) pri SNK SSSR.
 3. Sm.: Obzor politiko-ekonomicheskogo sostoyaniya SSSR za aprel-may, iyun 1923 g. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 866, 890.
 4. "Sovershenno sekretno: Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 77.
 5. Lenin V. I. Doklad o zamene razverstki naturalnym nalogom. 15 marta 1921 g. // Poln. sobr. soch. T. 43. M.: Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1982. S. 68.
 6. Sm.: Kantor YU. Z. Voyna i mir Tukhachevskogo. M.: Izdatelskiy dom "Ogonek"; "Vremya", 2005. S. 247.
 7. Lenin V. I. Zaklyuchitelnoe slovo po dokladu o prodovolstvennom naloge 27 maya 1921 g. // Poln. sobr. soch. T. 43. M.: Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1982. S. 329.
 8. Lenin V. I. Zaklyuchitelnoe slovo po dokladu o prodovolstvennom naloge 27 maya // Poln. sobr. soch. T. 43. M.: Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1982. S. 320.
 9. V Vyatskoy gubernii tolko na odnikh Izhevskikh zavodakh otmecheny neskolko sot faktov neschastnykh sluchaev, dopushchennykh v rezultate silnogo iznosa oborudovaniya, a v Semipalatinskoy gubernii na proizvodstve rabochim ne okazyvalos nikakoy meditsinskoy pomoshchi, v rezultate chego na kozhzavode "Bezymyannyy klyuch", prakticheski 100% rabochikh, rabotayushchikh v syrykh kazematakh, byli zarazheny malyariey. (Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M. : PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 863, 889).
 10. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 120.
 11. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 121.
 12. Obzor politiko-ekonomicheskogo sostoyaniya SSSR za aprel-may 1923 g. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 863.
 13. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 865, 891.
 14. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 305.
 15. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 248.
 16. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 894, 912.
 17. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 428.
 18. "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 937.
 19. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 424, 428.
 20. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 1, 1922 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001. S. 423, 424.
 21. Sm.: "Sovershenno sekretno": Lubyanka - Stalinu o polozhenii v strane (1922 - 1934 gg.), T. 1, CH. 2, 1923 g. M.: PPP "Tipografiya "Nauka", 2001.S. 960.
 22. Tsentralnyy arkhiv FSB Rossii (dalee TSA FSB Rossii). F. 2. Op. 2. D. 754. L. 68; Sovetskaya derevnya glazami VCHK-OGPU-NKVD. 1918-1939. Dokumenty i materialy. V 4-kh t. / T. 2. 1923-1929 / M.: "Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya" (ROSSPEN), 2000. S. 57.
 23. TSA FSB Rossii. F. 2. Op. 1. D. 572. L. 8; F. 2. Op. 1. D. 19. L. 19.

Download Download article (197.1 Kb)

Ñontents Ñontents