Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.012

© D. V. Nikolaev, 2011

THE METHODS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRATEGY ON THE BASIS OF ASSESSMENT OF ACTIVITY OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

The article describes the methods of formation of organizational strategy, that supplements existing models of portfolio analysis by economic tools and indexes, the basic ones among them are: index of elasticity of market concentration and integrated index of effectiveness of organization resources use.

Keywords: methods of formation of organizational strategy, assessment of activity of competitive environment, elasticity of concentration.

References:

 1. Azoev G.L. Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika / G.L. Azoev.  - M.: Tsentr ekonomiki i marketinga, 1996.
 2. Azoev G.L., Chelenkov A.P. Konkurentnye preimushchestva firmy [Elektronnyy resurs] / G.L. Azoev, A.P. Chelenkov - Rezhim dostupa: http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/azoev.ssi.
 3. Ansoff I. Novaya korporativnaya strategiya - SPb: Piter, 2000.
 4. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie  - M.: Ekonomika, 1989.
 5. Efremov V.S. Klassicheskie modeli strategicheskogo analiza i planirovaniya: model` HOFER - SCHENDEL [Elektronnyy resurs] / V.S. Efremov //  Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - ¹1, 1998 g. - Rezhim dostupa: http://www.cfin.ru/press/management/1998-2/.
 6. Ishutin R.V., Svetun`kov S.G. Osnovy teorii predprinimatel`stva/ R.V. Ishutin i S.G. Svetun`kov. - M.: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel`stva. - 2005.
 7. Prikaz ot 23.01.2001 ¹16 ob utverzhdenii "metodicheskikh ukazaniy po provedeniyu analiza finansovogo sostoyaniya organizatsiy" // Elektronnaya baza normativnykh dokumentov "Konsul`tant".
 8. Slitsan A.E. Metody otsenki intensivnosti konkurentsii na rynke produktsii morskogo transporta - SPb.: GMA im. Makarova, 2005.
 9. Chepurko V.V. Metodika otsenki intensivnosti konkurentsii na regional`nykh rynkakh [Elektronnyy resurs] / V.V.  Chepurko // Rezhim dostupa: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/.
 10. Bain J.S. Relation of profit rate to industry concentration [Elektronnyy resurs] - Rezhim dostupa: linkinghub.elsevier.com/
 11. BCG History: 1968 [Elektronnyy resurs] - Rezhim dostupa: http://www.bcg.com/about_bcg/history/history_1968.aspx.
 12. Naylor, Thomas H. The Corporate Strategy Matrix. New York: Basic Books, 1986.
 13. Radder L., Laeticia L. The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating Competition [Elektronnyy resurs] - Rezhim dostupa: http://www.fuqua. duke.edu.

Download Download article (327.6 Kb)

—ontents —ontents