Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 1:001

© N. A. Pegin, 2011

ADMINISTRATIVE MARKET AND REGIONAL ELITE

The paper is devoted to the analysis of administrative market functioning and its effect on distribution of power in political sphere. In the article the process of emergence and development of administrative market in the 80s - 90s of the XX century and its destruction in the XXI century is analyzed.

Keywords: force enterprise, region, regional elites, political class, administrative market.

References:

  1. Blyakher L. Eshche raz o "pravovom nigilizme", ili Ob "obychnom prave" na postsovetskom Dalnem Vostoke// Politiya, ¹ 3, 2010.  - S. 36-48.
  2. Volkov V. Silovoe predprinimatelstvo. M.-Spb: Letniy sad, 2002. - 182 s.
  3. Koktysh K. Sotsiokulturnye ramki institualizatsii politicheskikh praktik i tipy obshchestvennogo razvitiya - Polis, N 5, 2002. - 67 - 74.
  4. Kordonskiy S.G. Rynki vlasti: Administrativnye rynki SSSR i Rossii. M.: OGI, 2000.  - 240 s.
  5. Politika i kultura v rossiyskoy provintsii : Novgorodskaya, Voronezhskaya, Saratovskaya, Sverdlovskaya oblasti / pri uchastii A. Kuzmin ; red. S.I. Ryzhenkov, G. Lyukhterkhandt-Mikhaleva . - M.,Pb. : Letniy sad (SPb), 2001. - 253 s.
  6.  Tamash P. Sotsialno-politicheskie aspekty prognozno-analiticheskikh issledovaniy//http://www.foresight.nas.gov.ua/2006/symposium_02_plenary_session.htm#_Toc158980568

 

Download Download article (269.5 Kb)

—ontents —ontents