Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 519.683+519.688+519.71+519.1

© M. Yu. Chernyshov, N. V. Ābasov, 2012

FOUNDATIONS OF THE COMPUTATIONAL TECHNOLOGY INTENDED FOR THE INVESTIGATION OF SOFTWARE SYSTEMS AND BASED ON THE PRINCIPLES OF LOGIC-SEMANTIC ANALYSIS

The problem bound up with the absence of technologies of rapid development of software products, which could provide for high reliability, is discussed. The need for the development of technologies to study programs and program systems to reuse them or their blocks is considered. Problems, which hamper efficient analysis of software, are discussed. The reasons for the need for universal principles in constructing software and the approaches to elaboration of such principles-based software are discussed. We propose the technology of computational modeling intended for efficient analysis and transformation of the software system whose foundations are outlined.

Keywords: technologies of rapid development of software products, reusage of programs and their blocks, efficient analysis of software, method of computational modeling.

References:

  1. Chernyshov M. YU. Problema identifikatsii verbal`no vyrazhennykh mysley-skrepov kak mediatorov smyslovoy integrativnosti tekstov / M. YU. Chernyshov. M.: Nauka i pravo, 2010. 152 s.
  2. Abasov N. V. Osnovy universal`noy sredy programmirovaniya ZIRUS / N. V. Abasov // Vestnik IrGTU. - 2006. - ¹ 2(26). - S. 62-68.
  3. Abasov N. V., Chernyshov M. YU. Na puti k vychislitel`noy tekhnologii dlya effektivnogo issledovaniya programm i programmnykh sistem, osnovannoy na prin-tsipakh logiko-smyslovogo analiza / N. V. Abasov, M. YU. Chernyshov // Informatsion-nye tekhnologii i vysokoproizvoditel`nye vychisleniya. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii (Habarovsk, 4-6 oktyabrya 2011 g.). Habarovsk: Izd-vo TOGU, 2011. S. 3-15.
  4. Abasov N. V., Mironov V. O. Primenenie grafov dlya analiza i restrukturi-zatsii iskhodnykh tekstov programm / N. V. Abasov, V. O. Mironov // Trudy XIV Vse-rossiyskoy Baykal`skoy konf. "Informatsionnye i matematicheskie tekhnologii v nauke i upravlenii". T.3. Irkutsk: ISEM SO RAN, 2009. S. 173-17.

Download Download article (321.4 Kb)

Ņontents Ņontents