Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 625.7/.8

© E. V. Fedorenko, 2012

MODERN DEVELOPMENT OF CALCULATION TECHNIQUE FOR PAVEMENTS WITH LAYERS OF GEOSYNTHETIC MATERIALS

The wide application of geosynthetic materials as pavement requires the appropriate methods of calculation. For more than twenty years period of application of synthetic layers in our country several approaches to calculations of pavement were put forward. Based on the assumption that the most successful of them were recommended to application in typical documents, the article analyses those methods that have found reflexion in normative documents. Results of the analysis testify that as of today there is no suitable method of calculation of pavement with layers of geosynthetic materials, and standard documents are published with recommendations proposed twenty years ago.

Keywords: pavement, geosynthetic materials, geotextiles, geogrid, ODM.

References:

  1. Rekomendatsii po primeneniyu geosinteticheskikh materialov pri stroitel`stve i remonte avtomobil`nykh dorog // M.: FGUP "Infor-mavtodor", 200.
  2. Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu polimernykh geosetok (gereshetok) dlya usileniya sloev dorozhnoy odezhdy iz zernistykh materialov ODM 218.5-002-2008 // M.: FGUP "Informavtodor", 2008.
  3. Proektirovanie nezhestkikh dorozhnykh odezhd. ODN 218.046-01 // Rosavtodor Mintransa Rossii. Informavtodor, 2001.
  4. Rekomendatsii po primeneniyu geosinteticheskikh materialov pri stroitel`stve i remonte avtomobil`nykh dorog ODM 218.5.003 -2010 // M.: FGUP "Informavtodor", 2010.
  5. Sinteticheskie tekstil`nye materialy v transportnom stroitel`stve / V.D. Kazarnovskiy, A.G. Polunovskiy, V.I. Ruvinskiy // M.: Transport, 1984.
  6. Tribunskiy V.M. Izoliruyushchie prosloyki lesovoznykh dorog // M.:Lesn. prom-st`., 1986.
  7. Ukazaniya po povysheniyu nesushchey sposobnosti zemlyanogo polotna i dorozhnykh odezhd s primeneniem sinteticheskikh materialov VSN 49-86 // Minavtodor RSFSR, M., Transport, 1986.

Download Download article (454.5 Kb)

—ontents —ontents