Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.923.4

© L. G. Vayner, 2012

EFFICIENCY INCREASING OF THE FACE GRINDING BY MACHINING WITH TWO-COMPONENT ABRASIVE WHEELS

The method has been worked out for the determination of the geometrical parameters of original two-component grinding wheels for two-sided treatment of blank faces. Possibility of control of rough-and-final grinding cycle at one pass of a blank is shown. Recommendations given aim at increasing quality machining of blank surface.

Keywords: double-disc grinding, two-component abrasive wheels, stock allowance, grinding cycle structure, production rate, machining quality.

References:

  1. Vayner L. G. Harakter vrashcheniya rolikov i tochnost` obrabotki pri dvustoronnem tortseshlifovanii // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. - ¹ 4(19). - S. 111-120.
  2. Vayner L. G. Opredelenie parametrov tekhnologicheskogo prostranstva pri dvustoronney tortseshlifoval`noy obrabotke // Vestnik mashinostroeniya. 2011. - ¹ 12. - S. 72-77.
  3. El`yanov V. D., Kochurov V. E., Sigov A. V. Osobennosti naznacheniya rezhimov shlifovaniya // Proizvodstvo podshipnikov. 1998. - ¹2 (10). - S. 57-82.

Download Download article (377.5 Kb)

Ñontents Ñontents