Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 130.2:130.123

© D. V. Sergeev, 2012

MODEL OF CULTURAL SENSE TRANSFORMATION IN SOCIAL DEVELOPMENT: SOCIETY WITH RECURRENT CULTURE

The article deals with the cultural sense behavior in the context of social and cultural renaissances. The theories which differently explain and evaluate this phenomenon in the history of society are given. As a theoretical basis the theory of B.Hübner is used to reveal mechanisms and logic of cultural sense behavior in such conditions. The author introduces a notion of “society with a recurrent culture” that is characterized by a significant number of recurrent cultural texts as the main feature. The logic of functioning of such texts is demonstrated at the example of psychoanalysis.

Keywords: cultural sense, cultural recurrent text, society with recurrent culture, society of open sense, society of open goal

References:

 1. Taylor E.B. Pervobytnaya kul`tura. M.: Politizdat, 1989.
 2. Shveytser A. Kul`tura i etika. M.: Progress. 1973.
 3. Guénon R. La crise du monde moderne. Paris: Gallimard, 1964.
 4. Gusev S.S., Tul`chinskiy G.L. Problema ponimaniya v filosofii: Filosofsko-gnoseologicheskiy analiz. - M.: Politizdat, 1985.
 5. Merkulov I.P. Evolyutsioniruet li chelovecheskoe soznanie? // Filosofskie nau-ki. Vyp. 12: Fenomen soznaniya. - M.: IF RAN, 2006.
 6. Karnyshev A.D. Mezhetnicheskie vzaimodeystviya v Buryatii: sotsial`naya psikholo-giya, istoriya, politika. - Ulan-Ude: Izd-vo BGU, 1997.
 7. Shorter E. "Osoboe mnenie" po voprosam meditsiny, istorii i psikhoanaliza // Logos. 2010. ¹ 3 (76).
 8. Delioz ZH. Chetyre tezisa o psikhoanalize // Logos. 2010. ¹ 3 (76).
 9. Rikior P. Konflikt interpretatsiy. Ocherki o germenevtiki / Per. s fr., vstup. st. i komment. I.S. Vdovinoy. M.: Akademicheskiy Proekt, 2008.
 10. Fuko M. Nenormal`nye: Kurs lektsiy, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1974 - 1975 uchebnom godu. SPb.: Nauka, 2005.
 11. Shramm K. Ispoved` v sotsrealizme // Sotsrealisticheskiy kanon / Sbornik statey pod obshchey redaktsiey H. Gyuntera i E. Dobrenko. - SPb.: Akademicheskiy proekt, 2000.
 12. Hyubner B. Smysl v bes-SMYSLENNOE vremya: metafizicheskie raschety, pro-schety i svedenie schetov / Per. s nem. A.B. Demidov. Minsk: Ekonompress, 2006.

Download Download article (279.5 Kb)

Ñontents Ñontents