Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 340.1+347.1+341.24

© A. S. Eremenko, 2012

CIVIL LEGISLATION AND INTERNATIONAL TREATIES: INTERACTION WITHIN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with the analysis of theoretical aspects of the category of “international treaties” from the point of view of their place in the hierarchical structure of the legal system of the Russian Federation and their correlation to the civil legislation. The author describes the synthetic models of correlation of interna-tional treaties and national legislation and formulates these models as concepts of “super-nationalism”, “sub-constitutionalism”, “super-legalism” and “inter-legalism”.

Keywords: civil law, constitutional law, international law, law enforcement, civil statute, international treaties, sources of civil law.

References:

  1. Suverenitet - Vikipediya [Elektronnyy resurs], URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E2%E5%F0%E5%ED%E8%F2%E5%F2 (data obrashcheniya: 10.02.2011).
  2. Matuzov N. I. Pravovaya sistema i lichnost`. Saratov, 1999. S. 25; Pravovaya sistema - Vikipediya [Elektronnyy resurs], URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (data obrashcheniya: 10.02.2011); Pravovaya sistema [Elektronnyy resurs], URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17382 (data obrashcheniya: 10.02.2011).
  3. Yeryomenko A. S. O meste pravoprimenitel`noy ekspertizy aktov grazhdanskogo zakonodatel`stva v mekhanizme gosudarstvennoy pravovoy politiki // Rossiyskoe pravo v internete. - 2010. - ¹2010(04).
  4. Dvoretskiy I. H. Latinsko-russkiy slovar`: Okolo 50000 slov: Izd. 2-e, pererab. i dop. M., 1976.
  5. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 de-kabrya 1993 goda) (s uchetom popravok, vnesennykh federal`nymi konstitutsionnymi zakonami Rossiyskoy Federatsii o popravkakh k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii ot 30.12.2008 ¹6-FKZ, ot 30.12.2008 ¹7-FKZ) // Sobranie zakonodatel`stva Rossiy-skoy Federatsii. - 26.01.2009. - ¹4. - Stat`ya 445 (dalee - Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii).
  6. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast` pervaya) ot 30 noyabrya 1994 goda ¹51-FZ, prinyat Gosudarstvennoy Dumoy Federal`nogo Sobraniya Rossiyskoy Fede-ratsii 21 noyabrya 1994 goda (v redaktsii ot 27 dekabrya 2009 goda, s izmeneniyami ot 08 iyunya 2010 goda) // Sobranie zakonodatel`stva Rossiyskoy Federatsii. - 1994. - ¹32. - Stat`ya 3301; 1999. - ¹28. - Stat`ya 3471; 2009. - ¹1. - Stat`ya 20 (dalee - Grazhdan-skiy kodeks).
  7. Federal`nyy zakon Rossiyskoy Federatsii "O mezhdunarodnykh dogovorakh Rossiy-skoy Federatsii" ot 15.07.1995 goda ¹101-FZ (v redaktsii ot 01.12.2007 goda) (pri-nyat Gosudarstvennoy Dumoy Federal`nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii 16.06.1995 goda) // Elektronnyy periodicheskiy spravochnik "Sistema GARANT". Versiya 7.04.1.018. "GARANT-Maksimum. Arbitrazhnaya praktika Rossii" (data ob-novleniya: 10 marta 2011 goda).
  8. Yeryomenko A. S. Primenenie grazhdanskogo zakona. Propedevticheskiy ocherk : Monografiya. - M., 2010. S. 122 – 131.

Download Download article (267 Kb)

Ñontents Ñontents