Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 537.87

© A. L. Khvalin, 2013

A GENERALIZED MODEL OF MAGNETIC STRIPE DOMAIN MICROSTRUCTURE IN THE YTTRIUM- IRON GARNET FILMS

Currently, the research of domain structures of various types is urgent in terms of practical use. In this paper we study the stripe domain structures. Based on the notion of a magnetic potential the generalized model of the stripe structure is proposed. The calculation results are presented and analysis of them is given.

Keywords: iron-yttrium garnet, stripe domain structure, easy magnetization axis, magnetostatic potential, magnetic dipole.

References:

  1. S.Tikadzumi Fizika ferromagnetizma. Magnitnye kharakteristiki i prakticheskie primeneniya: Per.s yaponskogo // M.: Mir, 1987. 419 s.
  2. E.G.Lokk, M.P. Temiryazeva, V.I.Shcheglov Domennaya struktura v magnitnykh plionkakh s namagnichennost`yu nasyshcheniya bol`shey polya anizotropii // Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya fizicheskaya.2010.T74.¹10.S.1413-1415.
  3. Krinchik G. S. Fizika magnitnykh yavleniy // M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1976. 367 s.
  4. Filippov B. N., Tankeev A. P. Dinamicheskie effekty v ferromagnetikakh s domennoy strukturoy // M. : Nauka, 1987. 216 s.
  5. A.V.Vashkovskiy, E.G.Lokk, V.N. Shcheglov Vliyanie navedionnoy odnoosnoy anizotropii na domennuyu strukturu i fazovye perekhody plionok zhelezo- ittrievogo granata // Fizika tviordogo tela, 1999, t.41, vyp.11, s.2034- 2041.
  6. V.V.Tikhonov Magnitostaticheskie volny v nenasyshchennykh plionkakh ZHIG v prisutstvii domennoy struktury // Geteromagnitnaya mikroelektronika. 2009. ¹7.S.24-35.
  7. Sapozhnikov A. B. Teoreticheskie osnovy elektromagnitnoy defektoskopii metallicheskikh tel : v dvukh tomakh // Tomsk : Izd. Tomskogo un-ta. 1980, T. 1. 308 s.
  8. A.L. Khvalin Magnitostaticheskie modeli 180-gradusnykh domennykh granits v odnoosnykh plenkakh ZHIG // Antenny  2011, ¹11, s.51-57.
  9. Z.Malek, V.Kambersky On the theory of the domain structure of thin film of magnetically iniaxial materials // Czechosl.   J.   Phvs.   1958.  Vol  8.  N  4. P. 416-422.

Download Download article (474.1 Kb)

Ñontents Ñontents