Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.465.4

© I. V. Kalashnikova, N. K. Nikolchenko, 2013

MARKET REGULATORS OF MEDICAL EQUIPMENT MARKET

Medical equipment market is actually under the control of the state. To provide the effective regulation of this market the state has to organize the process of public procurement in such way that the economic interests of a customer, an executor and the state will be taking into account. Itís impossible to achieve the balanced system of public procurement without any account taken of market regulators and the interests of all parties involved in the process.

Keywords: medical devices and equipment, regulation, public procurement, market regulators, functioning of the market.

References:

  1. Lishenkov V. N. "Konfidentsial`nost` uchastnikov otkrytykh auktsionov v elektronnoy forme - garantiya obespecheniya dobrosovestnoy konkurentsii" //  "Gosza-kupki.ru. Ofitsial`naya informatsiya. Pis`ma. Kommentarii. Administrativnaya praktika" ¹6, 2010g.
  2. Andreeva M. A. "Zakupka meditsinskogo oborudovaniya: problematika, sposo-by resheniya. Aktual`nye izmeneniya v zakonodatel`stve o razmeshchenii zakazov" // "Goszakupki.ru. Ofitsial`naya informatsiya. Pis`ma. Kommentarii. Administrativ-naya praktika", ¹10, 2011g.
  3. Balakin D.  "Zakupki medoborudovaniya. Tsena lota" // "Konkurentsiya i pra-vo", ¹6, 2012g.
  4. Fel`dman A. "Rabotayushchaya sistema goszakupok" [Elektronnyy resurs]. - Re-zhim dostupa: http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1749011/. - Data obrashcheniya: 27.02.13

Download Download article (201.1 Kb)

—ontents —ontents