Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.35

© L. E. Blyakher, N. A. Pegin, 2013

REGIONAL ELITES IN POLITICAL SPACE OF THE COUNTRY

In the article the political function of regional elites in political structure of the country is analyzed. The evolution of political function of regional elites and their possible role in formation of a single political space of the country are re-traced.

Keywords: political space, regional elites, circulation of elites, administrative market, chain of command, management levels.

References:

 1. Nayshul` V. Vysshaya i poslednyaya statiya sotsializma. - M.: Delo, 1990. - 347s.
 2. Salmin A.M. Shanskiy slon. - M.: Forum. - 2006. - S. 87.
 3. Koktysh K.E. Lobbizm v Rossii: byt` ili ne byt` // "Bank", iyul` 1999.
 4. Damberg S.V., Semenkov V.E. Issledovanie elity kak simptom utraty elitarnosti // ZHurnal sotsiologii i sotsial`noy antropologii. 1999. T. II. No 2. S. 181-185.
 5. Volkov V.V. Silovoe predprinimatel`stvo. - M.: Letniy Sad, 2002.
 6. Izmenenie povedeniya ekonomicheski aktivnogo naseleniya v usloviyakh krizisa/ pod red. L.E. Blyakhera. - M.: MONF, 2000. - 136 s.
 7. Izmenenie povedeniya ekonomicheski aktivnogo naseleniya v usloviyakh krizisa/ pod red. L.E. Blyakhera. - M.: MONF, 2000. - 136 s.
 8. Paneyakh E.L. Pravila igry dlya russkogo predprinimatelya. - M.: Kolibri, 2008.
 9. Blyakher L. Razvitie pravoprimenitel`nykh praktik na postsovetskom Dal`nem Vostoke Rossii // Pravo i pravoprimenenie v Rossii: mezhdistsiplinarnye issledovaniya. - M.: Statut, 2011. - S. 280-295.
 10. Organizovannaya prestupnost`-4 / Pod red. A. I. Dolgovoy. M., 1998. 280 s.
 11. Tamash P. Neformal`nost` v postsotsialisticheskoy ekonomike. [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa:  http://www.indepsocres.spb.ru/library/neform_soder.html
 12. Politika i kul`tura v rossiyskoy provintsii / Redaktory S. Ryzhenkov, G. Lyukhterkhandt-Mikhaleva, A. Kuz`min. - SPb.- M.: Letniy Sad, 2001.
 13. Olson M. Vozvyshenie i upadok narodov. Ekonomicheskiy rost. Stagflyatsiya. Sotsial`nyy skleroz - Novosibirsk. 1998. - 432s.
 14. Kanaev S. 2009. Silovye metody - glavnaya oshibka vlasti (http://www.ptr_vlad.ru/2009/01/10/sergejj_kanaev_silovye_metody_jeto_glavnaja.html)
 15. Blyakher L.E. Gosudarstvo i nesistemnye seti "zheltorossii", ili Zapolnenie  "pustogo prostranstva"// Politiya. - 2010. - ¹ 1.
 16. Politika i kul`tura v rossiyskoy provintsii/ pod red. S. Ryzhenkova. - M.-Spb.: Letniy sad, 2001 -  268 s.
 17. 10 let rossiyskikh reform glazami rossiyan: analiticheskiy doklad. [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/02_3/2002_3_3_3.htm
 18. Leont`eva O.E. Obrazovanie s iznanki: opyt pilotazhnogo issledovaniya "tenevykh" otnosheniy v vuze.// Sotsiologicheskie issled. - 2004. - ¹ 12.

Download Download article (234.1 Kb)

—ontents —ontents