Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 534.014

© I. P. Popov, E. O. Shamarin , 2013

FREE MECHANICAL HARMONIC VIBRATIONS WITH A PHASE DISPLACEMENT

We consider the mechanical vibration systems, consisting only of inert (mm-, mmm-, mn-systems) or only elastic (kk-, kkk-, kn-systems) components. The possible origin of free harmonic vibrations in them is shown. In the mm-, mmm-, mn-systems the mutual exchange of the kinetic energy between the inert elements occurs. In kk-, kkk-, kn-systems the mutual exchange of the potential energy between the elastic elements takes place. Vibrations in systems of this kind are due to a phase displacement in elements under vibration.

Keywords: vibration, inert, elastic, harmonic, frequency.

References:

  1. Komyalova E.V., Kalita E.G. Modelirovanie kolebatel`nykh protsessov v tekhnologicheskoy sisteme pri tokarnoy obrabotke polimernykh materialov // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - ¹1(8). - S. 231-240.
  2. Popov I.P. Svobodnye garmonicheskie kolebaniya v uprugo-emkostnoy sisteme // Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennye nauki. - 2011. - Vyp. 4. ¹2(21). - S. 87-89.
  3. Popov I.P. Ustanovlenie chastnoy funktsional`noy zavisimosti mezhdu emkost`yu i massoy // Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennye nauki. -  2011. - Vyp. 4. ¹2(21). - S. 85-87.
  4. Popov I.P. Reaktivnye elementy elektricheskikh tsepey s "neelektricheskimi" parametrami // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. - 2010. - ¹4(27). - S. 166-173.
  5. Timoshenko D.V., Kaminskiy A.V. Matematicheskoe modelirovanie perekhodnykh rezhimov chetyrekhtaktnogo dizelya s gazoturbinnym nadduvom // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2012. - ¹2(25). - S. 17-26.
  6. ZHukov E.A., Kaminskiy A.V., Korchevskiy V.V., Shcherbakov YU.I., ZHukova V.I. Izmerenie uprugikh i magnitouprugikh konstant magnitnykh kristallov // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2011. - ¹4(23). - S. 43-48.

Download Download article (320.4 Kb)

—ontents —ontents