Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 27

© N. Yu. Kostyurina, A. V. Malikova, 2013

PREREQUISITES FOR FORMING THE VALUES OF THE OLD BELIEVERS IN KHABAROVSKY KRAI

The article deals with the prerequisites for forming the subculture values of the Old Believers in Khabarovsky krai as a religious subculture. As itís shown in the article the history of formation of the values of this subculture covers a wide range of issues related to the history of schism, causes and conditions for migration of the Old Believers to the Russian Far East and different strategies of adaptation to a new territory.

Keywords: prerequisites, values, Old Believers, Old Orthodox, religious tradition.

References:

 1. Dokuchaev I. I. Tsennost` i ekzistentsiya. Osnovopolozheniya istoricheskoy aksiologii kul`tury / I.I. Dokuchaev. - SPb.: Nauka, 2009. - 595 s.
 2. ZHitie Avvakuma, im samim napisannoe, i drugie ego sochineniya. - M., 1960.
 3. Chebanyuk T. A. Paradigma "cheloveka prosveshchennogo" v russkoy kul`ture kontsa XVII - pervoy chetverti XIX veka. Monografiya / T.A. Chebanyuk. - Izd. 2-e, pe-rerab. i dop. - Habarovsk: Dal`nevostochnaya gosudarstvennaya nauchnaya biblioteka, 2007. - 382 s.
 4. Dutchak E. E. Iz "Vavilona" v "Belovod`e": adaptatsionnye vozmozhnosti ta-ezhnykh obshchin staroverov-strannikov (vtoraya polovina XIX-nachalo XXI vv.) / pod red. V.V. Kerova. - Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2007. ? 414 s.
 5. Shubakov A. G. Eskhatologiya etnosa // Kul`tura v sovremennom mire: opyt, problemy, resheniya. Vyp.2. - M., 1999. ? S. 32-38.
 6. Ingovatov V. YU. Intolerantnost` dukha v staroverii i sekulyarizatsiya pra-voslaviya. // Staroobryadchestvo Sibiri i Dal`nego Vostoka. Istoriya i sovremen-nost`. Mestnye traditsii. Russkie i zarubezhnye svyazi. - Materialy IV mezhduna-rodnoy nauchnoy konferentsii. - Vladivostok, 2004. ? S. 10-12.
 7. Gavrilova E. A. Dominiruyushchie tsennostnye orientatsii staroobryadchestva Zabaykal`ya / E.A. Gavrilova // Vestnik ChitGU. - Chita: ChitGU, 2008. - Vyp. 1 (46). - S. 110-113.
 8. Mukaeva L. N. Dukhovno-nravstvennye tsennosti staroobryadtsev YUzhnogo Al-taya. // Evraziytsy. ? ¹ 1 (2005). - S. 108-114.
 9. RGIA DV f. 19 op. 1 d. 375
 10. RGIA f. 391 op. 3 d. 140
 11. RGIA DV f. 704 op. 7 d. 135
 12. RGIA DV f. 702 op. 3 d. 7

Download Download article (299.6 Kb)

—ontents —ontents