Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 94(571)”17/19”

© M. Kh. Yargaev, 2013

FORMATION OF REGIONS IN THE EAST OF RUSSIA (IN THE END OF THE XVIII CENTURY – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)

The article reviews the main stages of formation of large territorial units such as regions in the eastern part of Russia, where they didn’t exist until the end of the XVIII century. The difficulties and specificity of this process are defined. The considerable attention is paid to the role of N.N. Muravyov-Amursky, who contributed to the return of lands annexed by China to Russia according to the Nerchinsky Treaty and the administrative reforms in the Russian Far-East.

Keywords: region, reforms, authority, management, governor, territory.

References:

 1. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda (dalee PSZRI). Sobranie 1. T. XXI.  ¹15675.
 2. Tam  zhe. ¹15680.
 3. Tam zhe. T. XXVII. ¹20889.
 4. Tam zhe.
 5. PSZRI. Sobranie 1. T. XXVIII.  ¹21726.
 6. Tam zhe. Sobranie 1. T. XXXII. ¹25081.
 7. Tam zhe.
 8. Tam zhe.  Sobranie 1. T. XXXVIII. ¹ 29125.
 9. Barsukov I. P. Graf Nikolay Nikolaevich Murav`iov - Amurskiy po ego pis`mam, ofitsial`nym dokumentam, rasskazam sovremennikov (Materialy dlya biografii). Kniga pervaya. M. 1891. S. 172.
 10. PSZRI. Sobranie 2. T. XXIV. Otd. 2. ¹23692.
 11. PSZRI. Sobranie 2. T. XXVI. Otd. 1. ¹24811.
 12. Barsukov I. P. Ukaz. Soch. Kniga pervaya. S. 285.
 13. Tam zhe. Kursiv I. Barsukova.
 14. Barsukov I. P. Ukaz. Soch. Kniga pervaya. S.211.
 15. PSZRI. Sobranie 2. T. XXVI. Otd. 1. ¹25394.
 16. PSZRI. Sobranie 2. T. XXVI. Otd. 1. ¹25394.
 17. Sm. tam zhe.
 18. Sm. tam zhe.
 19. Barsukov I. P. Graf Nikolay Nikolaevich Murav`iov - Amurskiy po ego pis`mam, ofitsial`nym dokumentam, rasskazam sovremennikov (Materialy dlya biografii). Kniga vtoraya. M. 1891. S. 46 - 48.
 20. Nevel`skoy G. I. Podvigi russkikh morskikh ofitserov na kraynem vostoke Rossii. 1849 -1855. Habarovsk, 2009. S.285.
 21. Tam zhe. S. 291.
 22. Tam zhe. S. 320.
 23. Avilov R. S. Rol` regulyarnykh voysk v osvoenii territorii Priamur`ya i Primor`ya (1850-e gg.- 1884 g.) //Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo istoricheskogo arkhiva Dal`nego Vostoka. T. X. Vladivostok. 2007. S. 200.
 24. PSZRI. Sobranie 2. T. XXXI. Otd. 1. ¹31080.
 25. Brokgauz F. A., Efron I. A. Entsiklopedicheskiy slovar`. T. I. S.-Peterburg. 1890. S. 243. Ukazhem poputno, chto N. N. Murav`iov za zaklyuchenie etogo dogovora udostoilsya grafskogo zvaniya i pochiotnogo titula "Amurskiy".
 26. PSZRI. Sobranie 2. T. XXXIII. Otd. 2. ¹33862.
 27. PSZRI. Sobranie 2. T. XXXI. Otd. 1. ¹31080.
 28. Tam zhe.
 29. PSZRI. Sobranie 2. T. XXXIII. Otd. 2. ¹33862.
 30. Dopolnitel`nyy dogovor mezhdu Rossiey i Kitaem. Pekin. 2 /14 noyabrya 1860 g. // Sbornik  dogovorov Rossii s drugimi gosudarstvami. 1856 - 1917. M. 1952. S. 75 - 76.
 31. PSZRI. Sobranie 2. T. LV. Otd.1. ¹60851.
 32. Tam zhe. Sobranie 3. T.VIII. ¹5516.
 33. YAnkelevich YA. Ostrov Sakhalin //Vestnik Azii. ¹49. Harbin. 1922. S.166.
 34. Grim E. D. Sbornik dogovorov i drugikh dokumentov po istorii mezhdunarodnykh otnosheniy na Dal`nem Vostoke (1842 - 1925). M., 1927. S. 25.
 35. Sbornik pogranichnykh dogovorov, zaklyuchionnykh Rossiey s sosednimi gosudarstvami. Sankt-Peterburg. 1891.  S. 292.
 36. RGIA DV. F. 702. Op. 1. D. 1062. L. 1.
 37. PSZRI. Sobranie 3. T. XXVI. ¹ 27565.
 38. Bolee podrobno ob etom sm.: M. H. YArgaev. "Neobkhodimo uchredit` zdes` osoboe gubernatorstvo". Istoricheskiy arkhiv. 2006. ¹2. S. 159 - 177.
 39. PSZRI. Sobranie 3.  ¹32146.
 40. Tam zhe.
 41. Tam zhe.
 42. Tam zhe.
 43. RGIA DV. F.702. Op. 1. D. 1062. L. 4.

Download Download article (421 Kb)

Ńontents Ńontents