Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 622.02

© A. Yu. Cheban, 2013

THE EXTRACTION TECHNIQUE USED IN COAL MINES IN THE SOUTHERN PART OF THE FAR-EAST REGION

The analysis of technical equipment for coal mining enterprises on standard sizes of excavators of domestic and foreign production. Studies were conducted on the number of companies involved in the development of the fields, and the nomenclature of the equipment engaged in the mineral deposits.

Keywords: coal mining, deposits, open-cast, excavators, energetics.

References:

  1. Mel`nik V.V., Agafonov V.V. Osnovnye tendentsii sovremennogo etapa razvitiya ugledobyvayushchego kompleksa Rossii. // Trudy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma "Nedelya gornyaka - 2013". Sbornik statey. Otdel`nyy vypusk Gornogo informatsionno-analiticheskogo byulletenya. - M.: Izdatel`stvo "Gornaya kniga". - 2013. - S. 344-353.
  2. Il`in S.A., Pastikhin D.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya otkrytogo sposoba razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. // Trudy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma "Nedelya gornyaka - 2013". Sbornik statey. Otdel`nyy vypusk Gornogo informatsionno-analiticheskogo byulletenya. - M.: Izdatel`stvo "Gornaya kniga". - 2013. - S. 364-383.

Download Download article (250.7 Kb)

—ontents —ontents