Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 603.226 : 603.31

© A. D. Lovtsov, N. A. Ivanov, 2013

DESIGN AND CALCULATION OF CROSS-COUNTRY VEHICLE FRAME USING FINITE ELEMENT METHOD

In this paper step–by–step method of light wheel cross-country vehicle frame based on its durabitity calculation by final elements method is presented.

Keywords: methodology, all-terrain vehicle, calculation, finite element method.

References:

  1. Ivanov N.A. Optimizatsiya rezhimov dvizheniya vezdekhoda po poverkhnosti, pokrytoy kochkami / N.A. Ivanov, E.A. Myasnikov // Vestnik Tikhookeanskogo gosudar-stvennogo universiteta. - 2012. - ¹ 2(25) - S. 107 - 116.
  2. Karpilovskiy V. S.  SCAD Office. Vychislitel`nyy kompleks SCAD / V. S. Karpilovskiy, E. Z. Kriksunov, A. A. Malyarenko, M. A. Mikitarenko, A. V. Perel`-muter, M. A. Perel`muter. - Izd-vo ASV, 2004 - 592 s.
  3. Prochnost`, ustoychivost`, kolebaniya. Spravochnik v trekh tomakh. Tom 1. Pod red. I. A. Birgera i YA. G. Panovko. - M., Mashinostroenie. 1968. - 831 s.
  4. Aleksandrov A.V. Soprotivlenie materialov: Ucheb. dlya vuzov / A. V. Aleksandrov, V. D. Potapov, B. P. Derzhavin; Pod red. A. V. Aleksandrova, 3-e izd. ispr. - M., Vyssh. shk., 2003. - 560 s.
  5. Smirnov A. F.  Stroitel`naya mekhanika. Sterzhnevye sistemy / A. F. Smir-nov, A. V. Aleksandrov i dr. - M., Stroyizdat, 1981. - 512 s.

Download Download article (329.5 Kb)

Ñontents Ñontents