Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 69.658:65

© V. K. Sevek, 2013

METHODOLOGICAL PRECONDITIONS FOR FORMATION OF STRATEGIC MANAGEMENT IN ACTIVITY OF REGIONAL CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

The paper studies the main methodical preconditions reflecting basic requirements for formation of strategic management in activity of construction companies which function on the regional construction market. The specific algorithm of formation and realization of target policy of a construction organization is presented. The features of formation of target policy of the construction company are revealed. The basic preconditions and the actual directions of solution of problems in the field of strategic management of regional construction companies are identified and structured.

Keywords: strategic management, construction organizations, target policy of the organization, identification, methodical preconditions, recommended directions.

References:

 1. Strategicheskoe planirovanie razvitiya stroitel`noy organizatsii / A.N. Asaul, I.E. Morozova, N.I. Posyada, V.I. Frolov. - SPb.: SPbGASU, 2008. - 163 s.
 2. Asaul A.N. Osnovnye prioritety strategii razvitiya Sankt-Peterburga v investitsionnoy sfere // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2005. - ¹ 2(3). - S. 3-8.
 3. Zakonomernosti i tendentsii razvitiya sovremennogo predprinimatel`stva / A.N. Asaul [i dr.]. - SPb.: ANO "IPEV", 2008. - 280 s.
 4. Asaul A.N. Problemy innovatsionnogo razvitiya otechestvennoy ekonomiki // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2009. - ¹ 4 (22). - S. 3-6.
 5. Pinkevich I.K. Metodicheskie podkhody k izucheniyu strategiy i organizatsii strategicheskogo upravleniya i planirovaniya v kompanii predprinimatel`skogo tipa // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2010. - ¹ 2 (24). - S. 78-83.
 6. Sevek V.K., Manchyk-Sat. CH.S. Metodologiya upravleniya stroitel`nymi or-ganizatsiyami i rol` prognosticheskoy funktsii v usloviyakh izmeneniya rynochnoy kon"yunktury // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2012. - ¹ 2 (32). - S. 138-147.
 7. Sevek V.K. Teoretiko-metodologicheskie aspekty upravleniya razvitiem stroitel`nykh organizatsiy na regional`nom stroitel`nom rynke // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2012. - ¹ 2 (32). - S. 66-71.
 8. Sevek V.K. Metodologiya upravleniya stroitel`nymi organizatsiyami i rol` prognosticheskoy funktsii v usloviyakh izmeneniya rynochnoy kon"yunktury / V.K. Se-vek, CH.S. Manchyk-Sat // Ekonomicheskoy vozrozhdenie Rossii. -2012. -¹ 2(32). -S.138-149.
 9. Upravlenie firmoy na osnove razrabotki strategiy ee razvitiya / Asaul A.N., Denisova I.V., Matveev YU.L., Frolov V.I. - Sankt-Peterburg, 2003
 10. Grant R.M. Sovremennyy strategicheskiy analiz. 5-e izd. / Per. s angl. pod red. V.N. Funtova. - SPb.: Piter, 2011. - 560 s.
 11. Koshcheev V. A., Grakhov V. P. Byudzhetirovanie kak instrument upravleniya or-ganizatsiey v usloviyakh konkurentnoy sredy // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov. -2007. -¹1 (10). -S.80-84
 12. Asaul A.N. Otsenka konkurentnykh pozitsiy sub"ektov predprinimatel`skoy deyatel`nosti / A.N. Asaul [i dr.]. -SPb.: ANO IPEV. 2007. -271s.
 13. Grant R.M. Sovremennyy strategicheskiy analiz. 5-e izd. / Per. s angl. pod red. V.N. Funtova. - SPb.: Piter, 2011. - 560 s.
 14. Sevek V.K. Metodologiya upravleniya stroitel`nymi organizatsiyami i rol` prognosticheskoy funktsii v usloviyakh izmeneniya rynochnoy kon"yunktury / V.K. Se-vek, CH.S. Manchyk-Sat // Ekonomicheskoy vozrozhdenie Rossii. -2012. -¹ 2(32). -S.138-149.
 15. Kotler F. Strategicheskiy menedzhment po Kotleru: Luchshie priemy i me-tody (Filipp Kotler, Roland Berger, Nil`s Bikkhoff; per. s ang. - M.: Al`pina Pablisher, 2012. -143s.

Download Download article (276.2 Kb)

—ontents —ontents