Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.1.009.12

© Li Limin, M. M. Tretyakov, 2013

KNOWLEDGE AS A CONSTITUENT ELEMENT OF FORMING COMPETITIVENESS OF SERVICES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The scantiness of educational resources makes it necessary for universities to engage in competition for attracting resources. On the higher education market the basis of competition between universities is provision of high-quality educational services. The process of forming competitiveness of educational services aims at the implementation of basic functions of knowledge. In higher educational activity "knowledge" is the central content of formation of benefits and ability to compete.

Keywords: educational services, knowledge, competition, market mechanism, competitiveness, market, the higher education institution.

References:

  1. Nonaka I. The Knowledge-Creating Company: How Japanes companies create the dynamics of innovation / Nonaka I., Takeuchi H. // Oxford University Press. - 1995
  2. Osnovy marketinga i konsaltinga v sfere obrazovaniya: uchebnoe posobie/ M. A. Goncharov. - M.: KNORUS, 2010. - 336s.
  3. Innovatsionnoe razvitie, ekonomika, intellektual`nye resursy, upravlenie znaniyami/ pod red. B. Z. Mil`nera, - M.: INFRA-M, 2013. - 624 s.: 60x90 1/16. - (Nauchnaya mysl`).
  4. Teorii i issledovaniya obrazovatel`nykh uslug i produktov/ Li TSzyanfan`. - izdatel`stvo "CHzhin shan` universitet", 2009. - 521s.
  5. Issledovaniya konkurentosposobnosti vysshego uchebnogo zavedeniya na osnove upravleniya znaniyami/ Mao YAtsin, U Heven`. - Pekin: izd-vo "Nauka obrazovaniya", 2010. - 275s.
  6. Men`shikova E. A. Sfera uslug i problemy ee razvitiya v sovremennykh usloviyakh // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - ¹ (9)

Download Download article (337.2 Kb)

—ontents —ontents