Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.48:339.92(571.6:519.5)

© A. B. Levintal, 2013

DEVELOPMENT OF TOURISM BETWEEN THE RUSSIAN FAR EAST AND THE REPUBLIC OF KOREA: THE CONDITION AND THE DEVELOPMENT TRENDS

The paper reviews the current state of collaboration between the Russian Far East and the Republic of Korea in the sphere of tourism. The main tendencies in the development of inbound/outbound tourism are shown. The problems of the development are revealed and the main directions in intensification of collaboration in the sphere of tourism are defined.

Keywords: tourism, the Russian Far East, the Republic of Korea, hotels, sights, transport infrastructure.

References:

  1. Natsional`nyy sostav i vladenie yazykami, grazhdanstvo: itogi Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 goda / Feder. sluzhba gos. Statistiki. M.: IITS "Statistika Rossii". 2012. - 32 s.
  2. Materialy apparata polnomochnogo predstavitelya Prezidenta Rossiyskoy Federatsii v Dal`nevostochnom federal`nom okruge.
  3. Rossiya v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: perspektivy integratsii: monografiya. V2 kn. Kn. 1 / [I.I. Melamed, A.L.Abramov, A.G. Korzhubaev i dr.]; pod red. I.I. Melameda. - Vladivostok: Izd-vo Dal`nev. federal. un-ta, 2011. - 620s. - (Rossiya v Aziatsko-Tikhookeanskom regione).
  4. Strategiya sotsial`no-ekonomicheskogo razvitiya Dal`nego Vostoka i Baykal`skogo regiona na period do 2025 goda: utverzhdena rasporyazheniem Pravitel`stva Rossiyskoy Federatsii ot 29 dekabrya 2009 g. ¹ 2094-r.
  5. Gosudarstvennaya programma sotsial`no-ekonomicheskogo razvitiya Dal`nego Vostoka i Baykal`skogo regiona na period do 2025 goda: utverzhdena rasporyazheniem Pravitel`stva Rossiyskoy Federatsii ot 29 marta 2013 g. ¹ 466-r.

Download Download article (267.5 Kb)

—ontents —ontents