Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.147:81

© T. V. Borzova, 2013

UNDERSTANDING AS AN INTELLECTUAL OPERATION IN THE PROCESS OF TEACHING UNIVERSITY STUDENTS TO WORK WITH TEXT

The author describes the process of understanding as an intellectual operation, which is formed during the process of teaching university students to work with text. The student-teacher cooperation during the process of transformation of misunderstanding into the student personal development resource while he works with text is considered; the examples of student personal development are presented.

Keywords: understanding, intellectual operation, hermeneutical text, teaching, higher education, language socialization, transformation of misunderstanding, development resource.

References:

  1. Yurevich A.V. Psikhologiya i metodologiya. - M.: Izd-vo "Institut psikhologii RAN", 2005.
  2. Bratus` B.S. Russkaya, sovetskaya, rossiyskaya psikhologiya: Konspektivnoe rassmotrenie. - M.: Moskovskiy psikhologo-sotsial`nyy institut: Flinta, 2000.
  3. //Mir psikhologii, 2006, ¹1 (45),  (ot redkollegii).
  4. Moskvina N.B. Transformatsiya riska lichnostno-professional`nykh deformatsiy uchitelya v resurs razvitiya: pedagogicheskoe obespechenie. Dokt.dis. Habarovsk, 2005.
  5. Starovoytenko E.B. Refleksiya lichnosti v kul`ture //Mir psikhologii, 2007, ¹4.
  6. Sovremennye filosofskie problemy estestvennykh, tekhnicheskikh i sotsial`no-gumanitarnykh nauk: uchebnik dlya aspirantov i soiskateley uchenoy stepeni kandidata nauk pod obshch. red. d-ra filos. nauk, prof. V.V.Mironova. - M.: Gardariki, 2006.
  7. G.G.Gadamer Aktual`nost` prekrasnogo - Moskva "Iskusstvo" 1991.
  8. Arutyunyan. M.P..// Filosofiya obrazovaniya kak filosofiya cheloveka: istoriya i sovremennost` /Otv. red. M.P. Arutyunyan._Habarovsk: Izd-vo HGPU, 2005, stat`e "Mirovozzrenie i obrazovanie: stanovlenie novoy paradigmy".

Download Download article (293.5 Kb)

Ñontents Ñontents