Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 681.883.072

© Kalinov G. A., Migunov D. S., Rimlyand V. I., 2009

Assessment of the Noise Effects on the Phase Method Employed for the Detection of the Arrival Moment of Acoustic Pulses

The effect of noise on the accuracy of the phase method employed for detecting the arriving moment of acoustic pulses (acoustic pulse recording by using signal intersection through the zero level of the first half-wave) is considered. By using probabilistic simulation the probability density of measurement errors is found, and the relationship between the signal-to-noise ratio and the systematic error is established.

Keywords: acoustic pulse, phase method, density of distribution, the first half wave

References:

  1. Miller, Hill K., Bemver Dzh. Primenenie ul`trazvuka v meditsine fiziche-skie osnovy. M., 1989.
  2. Two dimensional acoustic velocity distribution in tissues using an algebraic recon-struction technique. Greenleaf J. F., Johnson S. A., Samayoa W. F., & Duck F. A. Ultrason-ics Int. Conf. Proc., IPC Science and Technology Press, Guildford, 1975.
  3. Measurement of the temperature dependence of the velocity of ultrasound in tis-sues. Ultrasonic tissue characterization II. Bowen T., Conner W., G., Nasoni R. L., Pifer A. E. & Sholer R. R. Linzer, M.(ed) U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. NBS Special Publication 525, 1979.
  4. Metody diagnostiki i kontrolya dinamicheskikh ob"ektov / V. I. Rimlyand, A. I. Kondrat`ev, G. A. Kalinov, A. V. Kazarbin. Habarovsk, 2006.
  5. Goryanov T. G., ZHuravlev A. G., Tikhonov V. I. Primery i zadachi po statisti-cheskoy radiotekhnike. M., 1970.
  6. Levin B. R. Teoreticheskie osnovy statisticheskoy radiotekhniki M., 1989.
  7. Kappelini V., Konstantinidis A. Dzh., Emiliani P. Tsifrovye fil`try i ikh primenenie. M., 1983.
  8. Akusticheskiy izmeritel`no-vychislitel`nyy kompleks dlya geomekhanichesko-go monitoringa massiva porod pri vedenii gornykh rabot / I. YU. Rasskazov, G. A. Kalinov, A. YU. Iskra, D. A. Kulikov, K. O. Haritonov // Fizicheskaya akustika. Rasprostranenie i difraktsiya voln. Geoakustika. M., 2005.

Download Download article (875.2 Kb)

–°ontents –°ontents