Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.344.42:004.738.52

© Pavlenko O.Yu., Sanachev I.D., 2009

Sociological Analysis of E-Commerce Development for Russian Business-Elite in the Conditions of Crisis (on the material of Primorsky Krai)

The article is devoted to the world financial, economic and social crisis of 2009, the e-commerce role in it and the perspectives for e-commerce future development. The authors have also considered the reasons which caused Russia’s involvement in this global process.

Keywords: e-commerce, e-money, e-securities, Internet, world e-commerce, Internet-shop, dividends, society, social groups

References:

  1. Elektronnaya kommertsiya kak sotsial`noe yavlenie. Na materialakh Primorskogo kraya. Materialy issledovaniya 35 vedushchikh predpriyatiy kraya. Rukovoditel` - Sanachev I. D., Pavlenko N. M. Vladivostok, 2005-2006.
  2. Geyts B. Biznes so skorost`yu mysli: Kak dobit`sya uspekha v informatsionnuyu eru. M., 2001.
  3. Sokolova A. N. Elektronnaya kommertsiya: mirovoy i rossiyskiy opyt. M., 2003.
  4. Elektronnaya kommertsiya kak sotsial`noe yavlenie. Na materialakh Primorskogo kraya: materialy issledovaniya 35 vedushchikh predpriyatiy kraya. Rukovoditel` - Sanachev I. D., Pavlenko N. M. Vladivostok, 2005-2006.
  5. Elektronnaya kommertsiya kak sotsial`noe yavlenie. Na materialakh Primorskogo kraya: materialy issledovaniya 35 vedushchikh predpriyatiy kraya. Rukovoditel` - Sanachev I. D., Pavlenko N. M. Vladivostok, 2005-2006.
  6. Amerikanskie rynki "V2V". Puchkov V. // Business Online. 12-2002. S.34-35; Internet-kommertsiya i prestupleniya: mirovoy opyt Sidorova I. I. // E-commerce - Elektronnaya torgovlya. 3. 2004.
  7. Sanachev I. D. Tsennostnye orientatsii v sisteme ekonomicheskikh investitsiy na Dal`nem Vostoke // Dal`niy Vostok: Dinamika tsennostnykh orientatsiy: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Komsosol`sk-na-Amure, 22-24 sentyabrya 2008 g.) Komsomol`sk-na-Amure, 2008.

Download Download article (258.9 Kb)

Сontents Сontents