Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.9.026

© V. A. Kim, E. B. Shchelkunov, S. V. Breev, 2011

DETERMINATION OF STRESSED-DEFORMED STATE OF A WORKPIECE IN CYLINDRICAL MILLING

In milling such parameter of a cutting wedge as radius of a rounding off between back and forward surfaces frequently is not taken into account. Researches show that quality of the machined surface is determined by the stressed-deformed state of a workpiece, which is produced when the rounded part of the cutting wedge slides along the surface of a workpiece to be machined before the chip production.

Keywords: milling, radius of a rounding off of a cutting wedge, stressed-deformed state of a workpiece

References:

  1. Razrabotka novoy teorii rezaniya. 5. Opredelenie kinematicheskogo, napryazhennogo i deformirovannogo sostoyaniya zagotovki/ A.L. Vorontsov, N.M. Sultan-Zade, A.YU. Albagachiev// Vestnik mashinostroeniya 2008, ¹5.
  2. Ivlev D.D. Mekhanika plasticheskikh sred: V 2 t. T. 2 Obshchie voprosy. ZHestkoplasticheskoe i uprugoplasticheskoe sostoyanie tel. Uprochnenie. Deformatsionnye teorii. Slozhnye sredy. - M.: Fizmatlit, 2002 - 448 s..
  3. Kamke E. Spravochnik po differentsialnym uravneniyam v chastnykh proizvodnykh pervogo poryadka. M., 1966, 260 s.
  4. Sherokhovatost obrabotannoy poverkhnosti pri tsilindricheskom frezerovanii. / Kim V.A., Shchelkunov E.B., Breev S.V. //  Uchenye zapiski "KnAGTU", 2010, ¹1
  5. Mashinostroenie. Entsiklopediya. Tom III-Z / Dalskiy M.A., Sslov A.G., Nazarov YU.F. i dr.; Pod obshch. red. A.G. Suslova//. M.: Mashinostroenie, 2002. 840 s., il.
  6. Solonenko V.G., Ryzhkin A.A. Rezanie metallov i rezhushchie instrumenty: Uchebnoe po-sobie dlya vuzov. //. M.: Vyssh. shk., 2008 g., 414 s

Download Download article (279.8 Kb)

Ñontents Ñontents