Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 339.1.5

© Toropova T.A., Gerasimenko N.M., 2009

Range of Goods in the System of Competitiveness Factors of Retail Trade Organizations Functioning on the Durable Goods Market

The research has shown that on the durable goods market the range of goods of organization that satisfies consumer requirements is a decisive factor of organization competitiveness maintenance. A level of organization competitiveness on this market is defined by estimation of rationality level of the range of goods of organization.

Keywords: competitiveness of organization, competitiveness factors of organization, range of goods, durable goods

References:

  1. Voronov D. S., Krivorotov V. V. Puti povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya // Problemy organizatsii konkurentosposobnogo proizvodstva i povy-sheniya ustoychivosti proizvodstvennykh sistem : sb. nauch. st. Ekaterinburg, 2001.
  2. Kuz`mina E. E., Shalyapina N. M. Teoriya i praktika marketinga : uchebnik / pod red. E. E. Kuz`minoy. M., 2005.
  3. Bagiev G. L., Tarasevich V. M., Ann H. Marketing: uchebnik dlya vuzov. - 3-e izd. / pod obshch. red. G. L. Bagieva. SPb., 2006.
  4. Fatkhutdinov R. A. Upravlenie konkurentosposobnost`yu organizatsii: ucheb-nik. M., 2005
  5. Kruglov M. I. Strategicheskoe upravlenie kompaniey. M., 2003.
  6. O kon"yunkture i delovoy aktivnosti v roznichnoy torgovle: Ekonomicheskiy obzor. Habarovsk, 2006., 2007., 2008.

Download Download article (290.5 Kb)

—ontents —ontents