Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 517.9+519.6

© V. A. Rukavishnikov, 2011

ON THE BOUNDARY VALUE PROBLEMS WITH STRONG SINGULARITY

We expound the basics of the theory of boundary value problems with strong singularity in which the Dirichlet integral from solution diverges.

Keywords: boundary value problems with strong singularity, Dirichletís integral, the weighted Sobolev spaces

References:

 1. Assous F., Ciarlet P., Jr., Segre J. Numerical Solution of the Time-Dependent Maxwell Equations in Two-Dimensional Singular Domain: The Singular Complement Method // J. Comp. Physics. 2000. Vol. 161.
 2. Li H., Nistor V. Analysis of a modified Schredinger operator in 2D: Regularity, index, and FEM // J. of Comp. and Appl. Math. 2009. Vol. 224.
 3. Rukavishnikov V.A.  On a weighted estimate of the rate of convergence of difference schemes // Sov. Math. Docl. 1986. Vol. 33.
 4. Rukavishnikov V.A. On differentiability properties of an generalized solution of Dirichlet problem // Sov. Math. Docl. 1990. Vol. 40, No.3.
 5. Rukavishnikov V.A. The methods of numerical analysis for boundary value problem with strong singularity// Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling. 2009. Vol. 24, Ļ 6.
 6. Rukavishnikov V.A., Rukavishnikova E.I. The finite element method for the first boundary value problem with compatible degeneracy of the input data // Russ. Acad. Sci., Dokl. Math. 1995. Vol. 50. No. 2.
 7. Rukavishnikov V.A., Ereklintsev A.G. O koertsitivnosti  obobshchionnogo resheniya pervoy kraevoy zadachi s soglasovannym vyrozhdeniem iskhodnykh dannykh // Differentsialnye uravneniya 2005. Vol. 41. No. 12.
 8. Rukavishnikov V.A.  On differential properties R-generalized solution of the Dirichlet problem with coordinated degeneration of the input data // ISRN Mathematical Analysis.  2011. Vol. 2011. Article 243724, 16 p.
 9. Rukavishnikov V.A. The Dirichlet problem with incompatible degeneration of initial data // Russ. Acad. Sci., Dokl. Math. 1995. Vol. 50. No. 1.
 10. Rukavishnikov V.A. O edinstvennosti obobshchionnogo resheniya dlya kraevykh zadach s nesoglasovannym vyrozhdeniem iskhodnykh dannykh // Doklady RAN. 2001. Vol. 376. No. 4.
 11. Rukavishnikov V.A., Kuznetsova  E.V. Koertsitivnaya otsenka dlya kraevoy zadachi s nesoglasovannym vyrozhdeniem iskhodnykh dannykh  // Differentsialnye uravneniya 2007. Vol.  43. No. 4.
 12. Rukavishnikov V.A. Kuznetsova  E.V. O prinadlezhnosti  obobshchionnogo resheniya kraevoy zadachi s singulyarnostyu prostranstvu // Differentsialnye uravneniya. 2009. Vol. 45. No. 6.
 13. Rukavishnikov V.A. A coercive estimate of the rate of convergence of an approximate solution of the second boundary value problem // Sov. Math. Docl. 1983. Vol. 28.
 14. Rukavishnikov V.A.  Study of difference schemes for Dirichlet problem in Sobolev weight space // Sib. J. Comput. Math. 1992. Vol. 1. No. 3.
 15. Rukavishnikov V.A., Rukavishnikova E.I. Ob otsenke pogreshnosti metoda konechnykh elementov dlya tretey kraevoy zadachi s singulyarnostyu v prostranstve   // Sibirskiy zhurnal vychislitelnoy matematiki. 2004. T. 7. No. 2.
 16. Rukavishnikov V.A., Rukavishnikova H.I. The Finite Element Method For Boundary Value Problem With Strong Singularity // Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010. Vol. 234, No. 9.
 17. Rukavishnikov V.A., Kashuba E.V. On the properties of an orthonormalized singular polynomial set // Sibirskiy zhurnal vychislitelnoy matematiki. 1999. T. 2. No. 2.
 18. Rukavishnikov V.A., Bespalov A. Yu. On an h-p version of the finite element method for a one-dimensional boundary value problem with singularity of a solution // Sibirskiy zhurnal vychislitelnoy matematiki. 1998. T. 1. No. 2.

Download Download article (246.9 Kb)

—ontents —ontents